Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Kuren mod alle sygdomme
- fra bogen The Cure For All Diseases

Af HULDA REGEHR CLARK, Ph.D., N.D.
oversat til dansk af LOLA KLINGENBORG

The Cure For All Diseases
Copyright 1995 by Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. All rights reserved.
Permission is Hereby granted to make copies of any part of this document for non-commercial Purposes provided this page with the original copyright notice is included.
Published in the United States by New Century Press
1055 Bay Blvd., Suite C, Chula Vista, CA 91911 -  Tel. +1 619 476 7400
www.newcenturypress.com    ISBN 1-890035-01-7

  
Elektricitet lader sig nu anvende til at dræbe bakterier, virusser og parasitter i løbet af blot nogle minutter, ikke i løbet af dage eller uger som det er nødvendigt med antibiotika.

Hvis du lider af en kronisk infektion, som cancer eller AIDS, lær da at bygge den elektroniske mekanisme, som øjeblikkeligt kan gøre en ende på det. Den er sikker, uden bivirkninger og bryder ikke forstyrrende ind i en hvilken som helst behandling, du måtte være under.

  
Forord


I umindelige tider er de syge blevet holdt som gidsler for deres penges eller immaterielle aktivers skyld. Læger, selv de primitive og naturhelbredere omgærder sig selv med mystik i form af urter eller kemikalier og besværgelser eller ”prognoser” for at hjælpe de syge til en bedring. Nu om stunder lægger medicinalindustrien (læger samt deres leverandører og assurandører) i betragteligt omfang beslag pÃ¥ arbejdernes lønindtægt. Kunne det ikke være dejligt, hvis de alle kunne gÃ¥ tilbage til havearbejde eller andre simple og nyttige beskæftigelser? Ville det ikke være skønt, hvis de syge kunne slutte sig til dem?

Den mest lovende opdagelse i denne bog er elektricitetens effektivitet til aflivning af virusser, bakterier og parasitter. Betyder det, at du kan aflyse din aftale med din praktiserende læge? Nej, det gør det ikke. Du bliver ikke sporenstregs rask ved at slå de fjendtlige indtrængere ihjel. Men ved dit næste lægebesøg vil han eller hun heldigvis nedtrappe dine medikamenter, ikke forøge dem.

Måske mener du, at en sådan opfindelse prompte burde patenteres. Det var det gængse råd, jeg modtog. Men jeg har valgt ikke at gøre det. Det er en hjælp for mig, mine børn og mine børnebørn, hvis du har det godt. Hele verden har brug for at lægge den mørke middelalders medicin og sygdomme bag sig. Og lære infektioners og sygdommes sande årsager at kende. Vi må og kan indlede en ny tids sygdomsfri levevis.

Ingen sukkersyge, intet højt blodtryk, ingen cancer, ingen HIV/AIDS, ingen migræne, ingen hudsygdomme og så videre.

Ikke én sygdom henstår som uovervindelig med denne nye indsigt.

  
Løftet

TRÆD IND I EN NY VERDEN
En verden uden kroniske sygdomme

TRÆD UD AF DIN GAMLE VERDEN
Den har holdt dig i fangenskab

PRØV NOGET NYT

Fængslet har ingen mure. Det har kun linier. Linier som afmærker jorden omkring dig. Indenfor linierne befinder dine gamle idéer sig. Udenfor findes nye idéer, som inviterer dig til at træde ud og undslippe dit fangenskab. Tag mod til af afprøve disse nye idéer, og din sygdom vil garanteret fortage sig. Den kan være væk i løbet af et par uger.

Dersom du er meget syg eller lider af en kronisk sygdom, mÃ¥ du utallige gange have stillet dig selv spørgsmÃ¥l som: hvorfor har disse problemer hjemsøgt mig? Vil der nogensinde kunne findes en mÃ¥de at overvinde dem pÃ¥?

Du kan have et indgÃ¥ende kendskab til din læges forklaring pÃ¥ din eller dit barns sygdom. Et Coxsackie virus er trængt ind i dit barns hjerne og har dér forÃ¥rsaget en betændelse (encephalitis). Du beder til, at dit barns immunforsvar mÃ¥ være i 
stand til at overvinde den. Du kan have kendskab til denne mikroskopiske angriber, og alligevel er du sÃ¥ helt og aldeles hjælpeløs i forhold til den.

Dersom du havde de legendariske tre ønsker, ville de være: 

  1. red venligst mit barns liv;
  2. sørg venligst for, at mit barn ikke fÃ¥r varige mén;
  3. velsign og vejled venligst de vidunderlige læger og sygeplejersker, som holder iltteltet i gang og som vÃ¥ger over mit barns temperatur og livsvigtige funktioner.

Hvad nu hvis du kunne dreje pÃ¥ en knap og i løbet af tre minutter dræbe enhver Coxcackie virus i dit barns krop
 – hvad sÃ¥?

Hvis det nu ikke havde nogen bivirkninger?

Hvis nu virussen aldrig vendte tilbage? 

I denne bog vil du lære, hvordan du kan gøre dette. Du vil ogsÃ¥ finde ud af, hvorfor dit barn pÃ¥drog sig enchaphalitis eller andre sygdomme, og hvordan det for altid kan forhindres.

Hvis dette forekommer dig for fantastisk, tag da blot et skridt ad gangen. Lær først om den radiolignende transmission, som alle levende dyr udsender. Find dernæst de ”stationsfrekvenser” som dine specielle angribere transmitterer pÃ¥. Lær, for det tredje, hvordan du kan ”gøre kÃ¥l pÃ¥” deres frekvens, indtil de udÃ¥nder: det tager kun minutter.

Lær slutteligt selv at fremstille dine egne diagnostiske og behandlingsmæssige anordninger. Instruktionerne er sÃ¥ enkle, at alle kan være med. Kun ved at placere denne magt i dine hænder, kan den beskyttes mod statslige indgreb, uanset hvor gode intentionerne med disse end mÃ¥tte være.

DER FINDES KUN TO HELBREDSPROBLEMER

Hvor lang og forvirrende en persons liste over symptomer end er – rangerende fra kronisk træthed over sterilitet til mentale problemer – er jeg sikker pÃ¥ kun at finde to ting der er i vejen: Tilstedeværelsen af forureningskilder og/eller parasitter. Jeg konstaterer aldrig, at de primære Ã¥rsagsforhold bestÃ¥r i mangel pÃ¥ motion, vitaminunderskud, hormonale forstyrrelser eller andet. Nøglen til et godt helbred er derfor selvindlysende:

PROBLEM  ENKLESTE KUR
Parasitter  Elektronisk behandling og urtekur
Forurening  UndgÃ¥ den.

Det er en stÃ¥lsat søgen: Denne søgen efter et godt helbred. Med optimisme i den ene hÃ¥nd og beslutsomhed i den anden, er ogsÃ¥ du i stand til at udvirke de mirakler for dig selv, som dem mine klienter i de beskrevne eksempler opnÃ¥ede. En yderligere god nyhed er, at det ikke er bekosteligt. Udgiften vil beløbe sig til et sted mellem et par hundrede til nogle fÃ¥ tusinde kroner for at eliminere begge problemer og helbrede dine kroniske sygdomme.

BLIV EN SUNDHEDSDETEKTIV

Efter at have kureret dine egne sygdomme, undervis sÃ¥ dine venner og din familie i, hvordan det gøres. Familier er beslægtede, og det er deres problemer ogsÃ¥. Dette gør opgaven nemmere. Gør en lille notesbog til en fast bestanddel af familiens højtskattede arvegods, pÃ¥ samme mÃ¥de som fotoalbummet er det. Hvis nu din tante, far og bror, sÃ¥vel som dig selv havde lidt af sukkersyge, og alle blev helbredt ved indførelsen af dette koncept og denne teknologi, ville det ikke være værd at notere i din slægts historie?

Bemærk hvor stærkt nedarvingsforholdene kan gøre sig gældende, ikke fordi man deler gener, men fordi man deler tag, bord, supermarked og tandlæge.

Mange problemer kan gøres ikke-arvelige. Helbred dig selv for retinitis pigmentosa, muskelsvind (af den nedarvede type) og nedbryd din families tro pÃ¥ den genetiske arvelighedsidé, for sÃ¥ vidt angÃ¥r disse sygdomme. Indgiv din familie hÃ¥b ved en bevisførelse for sygdommes sande sygdomsÃ¥rsager. Tilbagebring respekten for dine loyale gener, som skænker dig dine øjnes farve og struktur, men ikke hÃ¥rtab. Som bibringer dine øjne deres farve, men ikke øjensygdomme. Dine gener bibragte dig det gode fra dine forfædre, men ikke det dÃ¥rlige. Parasitter og forurening pÃ¥førte dig det dÃ¥rlige.

Dog er det, at tilintetgøre dine indtrængende fjender, blot det første skridt. Det er sÃ¥ sandelig det livsreddende skridt. Men det at blive rask er mere end blot det at redde dit liv. Dernæst følger den mere møjsommelige opgave, der bestÃ¥r i at finde frem til deres udspringsted. Hvor kom de fra? Hvorfor invaderede de dig i sÃ¥ stort et omfang? Hvorfor lige netop dig?

Historien om din personlige forurening folder sig ud som en bog. Undersøg sagen nærmere, og du vil opdage hele det panorama, der viser dig dine talløse smÃ¥ indtrængende fjender, der holdes i skak af dit tapre immunforsvar, dine hvide blodceller. Du kan erfare hvad de er oppe imod, udover de indtrængende fjender. Din elendigt valgte kost og din livsstils bekvemmeligheder.

Dit hjerte vil komme til at bløde for disse smÃ¥bitte hvide blodceller. Aldrig igen, vil du sige, vil jeg give dem arsenik, kviksølv og bly. Aldrig mere kobolt og asbest og freon.

Den mægtige visdomskrop, din krop, den samme som lyttede til dine tre ønsker, vil efterhÃ¥nden som du samarbejder med den, belønne dig om og om igen. Indtil du har fÃ¥et ikke 3 men 30 ønsker opfyldt, der hver især forekommer lige sÃ¥ umulige, som det at bestige Mt. Everest.

  • Din kroniske Candida Albicans kan forsvinde
  • Dit hÃ¥rtab kan høre op – nyt hÃ¥r kan endog gro frem.
  • Din krop kan blive gravid – selvom du allerede havde opgivet tanken.
  • Din træthed kan forsvinde.
  • Dit syn og din hørelse skærpes.
  • Din evindelige sult kan forsvinde.

Et godt helbred bestÃ¥r ikke kun i at være sygdomsfri. Et godt helbred er at føle sig strÃ¥lende tilpas, at have lyst til at le over morsomme ting. Et godt helbred er at føle sig taknemmelig over at være i live. Det er at føle sig lykkelig over at se himlen og de ting der gror, og at føle sig fortrøstningsfuld i forhold til menneskesamfundets fremskridt. Et godt helbred er at huske din barndoms gode stunder, og at være sikker pÃ¥ at du stadig har mange i vente.

    
Opdagelsen


Hvad fÃ¥r mig til at tro, at jeg kan finde ting i den menneskelige organisme, som en blodprøve ikke kan? Hvilken ny teknologi muliggør dette? Hvorfor er elektronisk testning pÃ¥ mange mÃ¥der de kemiske metoder overlegen? HvorpÃ¥ baserer jeg mine pÃ¥stande om elektrisk tilintetgørelse af parasitter?

Jeg opdagede i 1988 en ny metode til scanning af kroppens organer. Det var den elektroniske metode. Vi kan allerede ”se” et organ ved hjælp af et sonogram, røntgenstrÃ¥ler, edb-tomografisk scanning (CAT) eller via magnetiske resonansbilleder (MRI). Ved hjælp af disse teknikker kan man afsløre normale tilstande i et organ, uden at ty til kirurgi eller gætværk. Men min nye elektroniske teknik kan foretage undersøgelser for tilstedeværelsen af virusser, bakterier, fungi, parasitter, opløsningsmidler og toksiner, dertil kommer at den er enkel, billig, hurtig og ufejlbarlig. Elektricitet kan udrette mange, mange magiske ting; vi kan nu tilføje pÃ¥visningen af substanser i vor krop til den liste.

Metoden hviler på radioelektriske principper.

Hvis du meget præcist afstemmer et udvendigt elektrisk kredsløbs kapacitets- og induktionsegenskaber, sÃ¥ledes at dets resonansfrekvens er den samme som den sendefrekvens, der kommer et andet sted fra, vil det elektriske kredsløb oscillere. Dette betyder, at der vil være en positiv feedback i et forstærkerkredsløb. Du kan høre det. PÃ¥ samme mÃ¥de som en mikrofon hviner, nÃ¥r den er tilkoblet et højtaleranlæg.

Det udvendige elektriske kredsløb jeg gør brug af, kaldes en audio oscillator, den er ganske let at bygge eller købe. Din krop er den, der tilfører emitter (udstrÃ¥le) frekvensen. NÃ¥r du kombinerer audio oscillatorens kredsløb med din krop, og du hører resonans, sÃ¥ har du opsporet noget med samme frekvens. Èt eller andet i din krop svarer til noget i kredsløbets anode. Ved at anbringe en laboratorieprøve af f.eks. et virus pÃ¥ anode, kan du afgøre om din krop huser dette virus, ved at lytte efter resonansen. Det at høre resonans er meget nemt for en radiotekniker eller en musiker. Andre mÃ¥ i al tÃ¥lmodighed øve sig. En detaljeret beskrivelse forefindes i kapitlet om bioelektronik (s. 457).

Du behøver ikke være ekspert i noget som helst, for at lære dig den elektroniske pejlingsmetode.
Men det hjælper med et godt lytteøre.

I 1988 lærte jeg mig at anbringe ét eller andet pÃ¥ min hud med bind for øjnene og identificere det elektronisk indenfor nogle minutter. Jeg kunne smage pÃ¥ et stof uden smag og identificere det elektronisk. Systemet virkede fint med hensyn til pÃ¥visning af ting pÃ¥ huden og pÃ¥ tungen. Ville det ogsÃ¥ være pÃ¥lideligt i forhold til de indre organer?

En hel verden af opdagelser lÃ¥ foran mig. Jeg ønskede at finde ud af, hvad det var, der forÃ¥rsagede tinnitus i mit indre Ã¸re, smerte i mine øjne, forstoppelse i mine tarme og tusinde andre ting.

Men bagom den daglige begejstring over nye opdagelser, gnavede et spørgsmÃ¥l uophørligt i mit sind. Hvordan er dette muligt uden at én eller anden temmelig højfrekvent energikilde, rent faktisk en radiofrekvens, strømmer gennem mit kredsløb? Min audio oscillator var kun pÃ¥ 1000 Hz (hertz vil sige svingninger pr. sekund): radiofrekvenser findes i hundredtusindvis af Hz. Desuden lod fænomenet sig fremkalde ved hjælp af en gammeldags dermatron (dermatronen blev opfundet og navnkundiggjort for Ã¥rtier siden af Dr. Voll. Den etablerede videnskab forkastede den hÃ¥nligt), som kun afgiver DC (jævnstrøm) – overhovedet ingen frekvenser!

Der mÃ¥tte nødvendigvis komme en højfrekvent energi ét eller andet sted fra. Var det fra mig selv? LATTERLIGT!

Men der gaves en mÃ¥de at finde ud af det pÃ¥. Dersom min krop udsendte højfrekvent energi, ville den kunne tappes og afledes ned i jorden ved hjælp af en korrekt dimensioneret kondensator. Dette skulle fÃ¥ feedbackens hyletone til at høre op. Dette viste sig at være sandt; den hørte op. Men ordet latterligt fortsatte med at ringe i mine ører, og jeg forsøgte mig med en anden test. Hvis der virkelig fandtes en radiofrekvens (RF), der gennemstrømmede mit kredsløb, skulle jeg være i stand til at blokere den med den rette automatiske choker. Den gjorde det virkeligt, den blokerede den. Jeg udtænkte en tredje test. Hvis dette i sandhed var et resonansfænomen, skulle det være muligt at forøge kredsløbets elektrodekapacitet og dermed se resonansen forsvinde. Dernæst forøge induktionen og se resonansen vende tilbage. Det var præcist, hvad der skete. Jeg opstillede diagrammer for forholdet mellem kapacitet og induktionskoefficient. De var helt og aldeles reproducerbare.

Men hvorfor var jeg sÃ¥ ikke i stand til at spore RF’ere pÃ¥ mit RF oscilloscop? Sandsynligvis fordi det var højfrekvent energi, ikke en høj energifrekvens, og jeg kendte ingen metode til at løfte den op over baggrundsstøjen. Ikke desto mindre var det ikke tilstrækkeligt overbevisende. Og alligevel var det alt for fascinerende til at sidde det overhørigt.

Jeg udtænkte endnu en test, den fjerde. Dersom jeg virkelig frembragte RF strÃ¥ling, som lod sig kanalisere igennem en strømkreds, skulle det være muligt at danne interferens overfor den ved at tilføre en anden RF strÃ¥ling fra en ydre kilde. Jeg tilføjede en frekvens fra min frekvensgenerator, først pÃ¥ 1.000 Hz. Der var nu ingen resonans at finde. Den var blevet afbrudt. Betød dette at min krop ikke frembragte strÃ¥ling pÃ¥ 1.000 Hz? Eller blev min 1.000 Hz strÃ¥ling matchet og neutraliseret? Gradvist øgede jeg frekvensen fra 1.000 til 10.000 til 100.000 til 1.000.000 Hz. Der var ingen resonans nogetsteds, og jeg var ikke i stand til at drage konklusioner. Det var søndag eftermiddag og klokken var fem. Det var tid at stoppe. Men et sidste blik pÃ¥ min generator mindede mig om, at den kunne gÃ¥ op til 2.000.000 Hz, og jeg var kun pÃ¥ 1.000.000. Et hurtigt eksperiment mere ville ikke tage ret lang tid. Jeg skruede den op til 1.800.000 Hz. Og nu hylede en resonans ud. Hørte jeg spøgelser? Ingen interferens. Jeg gjorde det om og om igen. Hvad var grunden til, at den nu modsat tidligere dannede resonans Var jeg stødt pÃ¥ min krops egen bÃ¥ndbredde (transmissionsomrÃ¥de) og var det Ã¥rsagen til, at den ikke længere dannede interferens?

Jeg fandt frem til den laveste frekvens, som dannede resonans. Den var pÃ¥ 1.562.000 Hz. Alle de frekvenser jeg afprøvede (ca. 2.000) derfra og op til 2.000.000 (min frekvensgenerator rakte ikke længere) dannede ligeledes resonans.

Et Ã¥r senere anskaffede jeg mig en bedre frekvensgenerator, for at opspore min bÃ¥ndbreddes øvre ende. En hvilken som helst frekvens imellem 1.562.000 og 9.457.000 Hz kunne føjes til strømkredsen og fremkalde resonans.

Ã...benbart forholdt det sig sÃ¥ledes, at den menneskelige organisme udsender elektriske signaler, præcist pÃ¥ samme mÃ¥de som en radiostation, blot gør den det over et bredt frekvensbÃ¥nd og med en meget lav spænding, hvilket er Ã¥rsagen til, at den ikke tidligere er blevet opdaget og mÃ¥lt.

ALLE TING HAR EN UNIK FREKVENS

Det er nu 1989, og det var et travlt Ã¥r. Jeg har besluttet mig for at finde bÃ¥ndbredden for andre levende ting. Jeg fandt den for fluer, biller, edderkopper, lopper, myrer. De befandt sig et sted imellem 1.000.000 Hz og 1.500.000 Hz. Kakerlakker lÃ¥ højst imellem de insekter, jeg testede.

SÃ¥ gjorde jeg en forbløffende opdagelse. Et dødt insekt havde ogsÃ¥ en bÃ¥ndbredde! Den var snævrere og befandt sig tæt pÃ¥ den øverste ende af den samme bølgelængde, som den havde haft i levende live, men klart og tydeligt til stede. Det var altsÃ¥ slet ikke et fænomen, der kun gjaldt det levende.

Men dersom døde ting havde en resonansbÃ¥ndbredde, var det mÃ¥ske muligt at gøre brug af færdige præparatglas med døde dyr til brug for mikroskoper sÃ¥ mine besøg i haven, og telefonopkald til slagterier (efter parasitter fra kød) kunne høre op. Det var et heldigt indfald. Mit første præparatglas var med ikten fra det menneskelige tarmsystem, en kæmpestor parasit, menneskehedens svøbe. Jeg havde netop opdaget dens tilstedeværelse i leveren (ikke tarmsystemet) i alle de cancertilfælde, jeg undersøgte. Den (døde) voksne parasit havde en resonansfrekvens i omrÃ¥det omkring 434.000 Hz. Præparatglas med samme parasits redia (et udviklingsstadium for parasitter) afgav resonans i nærheden deraf (432.000 Hz), og det samme gjorde dens andre stadier.

Døde ting afgav stadig resonans! Alt i leverandørernes kataloger over biologiske materialer, virusser, bakterier, parasitter, skimmelsvampe og andre giftstoffer i hundredvis af afarter, var nu tilgængelige for forskning med denne nye teknik.

Pludselig sprang en idé ud af den blÃ¥ luft. Sæt nu en person holdt frekvensgeneratoren, mens den udsendte 434.000 Hz, hvad ville der sÃ¥ ske med den voksne ikte, hvis man var inficeret med den?

Selv samme uge afprøvede jeg idéen pÃ¥ mig selv, ikke med ikten men med Salmonellabakterien og Giardia og Herpes, som jeg alle led kronisk af. Efter en tre minutters behandling testede jeg mig selv igen. Jeg kunne ikke længere finde dem i mine organer! Der var ingen udstrÃ¥ling at finde pÃ¥ deres karakteristiske frekvenser. Jeg gentog forsøget om og om igen. Var de virkelig døde? MÃ¥ske var 
de blot lammede, eller skjulte sig lige pludseligt. Men symptomerne fortog sig ogsÃ¥ hurtigt. Mine HerpessÃ¥r hørte op med at snurre. Det var alt for enkelt og alt for utroligt.

Men var det sikkert i brug? Indenfor tre uger besad jeg pÃ¥lidelige data angÃ¥ende det nødvendige niveau for den elektriske behandling. Der krævedes kun 5 volt i 3 minutter pÃ¥ den specifikke frekvens. Det havde intet at gøre med hjemmets almindelige strømforsyning, hvilket for øvrigt ogsÃ¥ ville have dræbt dig plus parasitten.

SELEKTIV AFLIVNING AD ELEKTRISK VEJ

I løbet af tyve minutter (tre minutter pÃ¥ seks forskellige frekvenser) kunne en hel familie slippe af med denne parasit. I cancertilfælde viste det sig, at det universelle tegn pÃ¥ cancer, ortho-phospho-tyrosin, i løbet af fÃ¥ timer kunne være væk fra deres krop, blot ved at dræbe selv samme parasit.

”Uhelbredelige” HIV tilfælde slap ligeledes af med deres virus i løbet af fÃ¥ timer. Nye laboratorietests for HIV kom retur negative! I de fleste sygdomstilfælde med smerter, opstod en umiddelbar lindring, sÃ¥fremt jeg var i stand til at identificere 
det korrekte ”utøj” og finde dets frekvens frem til næste konsultation. Dette lignede et vandtæt bevis pÃ¥, at levende ting besidder en essentiel højfrekvent emission af én eller anden form for energi.

Hvad blev der rent faktisk af bakterien eller parasitten? Hvis jeg kunne dræbe noget sÃ¥ stort som en Ascaris orm (stor spoleorm) eller en tarmikte, sÃ¥ kunne jeg mÃ¥ske dræbe noget endnu større, som f.eks. en jordorm eller en loppe, ét eller andet jeg kunne se med mine egne øjne, i stedet for at skulle forestille mig dens bortgang indeni min krop.

Ti minutter med en frekvens tæt pÃ¥ den øvre ende af deres sendevidde, udvirkede en form for bedøvelse. Men de døde ikke. Jeg checkede senere deres organismers bÃ¥ndbredde (den frekvensvidde de udsender pÃ¥). Jordormene havde mistet en bunke af deres bÃ¥ndbredde, sÃ¥vel i dens øverste som nederste del. Lopperne syntes at være mere sejlivede, de havde kun mistet en anelse. De kom sig imidlertid ikke af dette tab, selv ikke uger senere.

Kunne det være skadeligt for mennesker at overøse dem med RF frekvenser indenfor deres egen bÃ¥ndbredde? Ja, mest sandsynligt, hvis spændingen var tilstrækkelig høj. Der var dog ingen grund for eksperimenter af den art, eftersom de parasitter som vi er ude efter, har karakteristiske frekvenser, som ikke overlapper den menneskelige organismes karakteristiske frekvenser. De ligger rent faktisk langt væk fra hinanden (se diagrammet).

PÃ¥ denne mÃ¥de kom min elektriske metode til sygdomsbekæmpelse til verden Find ved hjælp af et præparatglas eller dødt fragment resonansfrekvensen pÃ¥ en bakterie, virus eller parasit. Udsæt de levende, fjendtlige indtrængere inden i menneskets krop for denne frekvens, og i løbet af minutter udsender de ikke længere deres specifikke bÃ¥ndbredde – de er enten døde eller syge, og de vil blive fjernet af vores hvide blodlegemer.

Det var en foruroligende sandhed. Tænk om forsvarsministeriet ville gøre brug af denne viden og udvikle superstærke elektriske tingester til at dræbe mennesker (”fjender”) med ét eller andet sted i verden. Men jeg kunne ikke lade syge mennesker lide. Derudover ville det mest sandsynligt kræve en strømstyrke i lighed med et lynnedslag for at dræbe mennesker pÃ¥ afstand. Muligvis ville der kunne findes en metode der afskærmer mennesker mod skadelige frekvenser, ved at udstyre dem med en beskyttelsesreaktor til undertrykkelse af disse frekvenser. Husk, der fandtes ingen helbredelse af dyrene i mit eksperiment, kun en langsom død. Dette mÃ¥ ikke ske med mennesker.

Det er imidlertid nødvendigt at gøre mennesker opmærksom pÃ¥, at de trygt kan dræbe deres fjendtlige indtrængere og helbrede deres kroniske sygdomme – fjendtlige indtrængere som i de sidste Ã¥rtier har undergÃ¥et en eksplosiv vækst p.g.a. de generelt svækkede immunforsvar. Mest sandsynligt gælder dette for alle arter pÃ¥ vores planet. Forureningen af hele biosfæren er tiltagende og dermed ogsÃ¥ muligheden for, at alle kan pÃ¥drage sig AIDS.

Glem dog ikke, at den sande udfordring ikke bestÃ¥r i at dræbe de fjendtlige indtrængere, men i at genvinde vort helbred og immunforsvar.

Det er ikke kun parasitter, der gør os syge. Forurening gør det ogsÃ¥. Selektiv aflivning via den elektriske metode gør sjældent mennesker helt raske. Syge mennesker er altid pÃ¥virket af miljømæssige faktorer, som ogsÃ¥ mÃ¥ korrigeres.

Hvordan gør vi det? ”Fremskridtets” fartøj lastet med stadig mere og mere komplekse og forarbejdede fødeemner og produkter mÃ¥ nødvendigvis pÃ¥tvinges en kursændring, sÃ¥ledes at forenkling bliver vort nye mÃ¥l. Overlevelse ligger i enkelhed med hensyn til ernæring og enkelhed i den vanemæssige levevis. Var det, hvad Ralph Waldo Emerson forudsÃ¥, da han sagde: ”At være enkel, er at være storslÃ¥et”? Eller vil daglig elektrisk aflivning af parasitter og sygdomsfremkaldende stoffer blive endnu en krykke, som gør os lige præcis raske nok til at kunne fortsætte med vores sundhedsfarlige levevis? – altsÃ¥, blot endnu en ”plaster-løsning” for vores forgiftede planet?

BIORADIATION

Hvor forunderligt det end mÃ¥ lyde, stÃ¥r det nu klart, at ethvert levende væsen sender sin tilstedeværelse ud pÃ¥ samme mÃ¥de som en radiostation, solen eller stjernerne gør det. Jeg har givet det navnet bioradiation.

MÃ¥ske er det samme energi som den orientalske chi, mÃ¥ske er den blot relateret til denne. MÃ¥ske er det den energi, der løber langs de meridianer, der for utallige tidsaldre siden blev opdaget af orientalske læger.

MÃ¥ske er det samme energi, som healere og religiøse lærere forstÃ¥r at udnytte, mÃ¥ske ikke.

MÃ¥ske er det samme energi, som de spiritistiske medier opfatter og som foranlediger okkulte fænomener, mÃ¥ske ikke.

Det er i sandhed forbløffende, at almindelige mennesker har opdaget en sÃ¥dan energi længe før videnskabsmændene. Personer der benytter den kinesiologiske ”kunst”, penduler, radioni, ønskekviste og mange andre former for ”mærkelig energi” har utvivlsomt udnyttet en del af denne bioradiation. Prisværdigt er dette, det er ved de almindelige menneskers generelt høje intelligens og fordomsfriheds mellemkomst, at ..opdagelsen af denne energi er sket – pÃ¥ trods af oppositionen fra nutidige videnskabsfolk.

For mere end et Ã¥rhundrede siden fremsatte europæiske videnskabsmænd postulatet om eksistensen af en ”livskraft” ved navn ”élan vitale”. De blev mødt med en foragt, der bragte postulatet i glemmebogen og dem selv til tiggerstaven. Unge videnskabsfolk (inklusive mig selv) modtog en systematisk undervisning i at foragte denne idé. Vi lærte selvfølgelig ogsÃ¥, at en god videnskabsmand var saglig, ikke afviser idéer i foragt, er i besiddelse af en fuldstændig fordomsfrihed, og ikke udelukker noget førend det er modbevist pÃ¥ en overbevisende mÃ¥de. De unge er i universitetsÃ¥rene sÃ¥ modtagelige for fordomme af enhver art, og Ã¸nsket om accept er sÃ¥ overvældende, at der mÃ¥ udfoldes specielle bestræbelser for at indskærpe neutralitet. Eller som mindstemÃ¥l at skelne mellem følelser og fakta. Hvad er der blevet af disse basale pædagogiske principper? Jeg var sÃ¥ sandelig inspireret af vendingen ”søgen efter sandhed”, men prompte blev jeg ført i retning af ”søgen efter anerkendelse”.

Jeg ved ikke, hvad bioradiation, den elektriske udsendelse fra vores celler, bestÃ¥r i. Det var kun dens frekvens, der blev sporet og opfanget (moduleret) pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at den kunne mÃ¥les. Og denne frekvens fra 1.520.000 til 9.460.000 Hz (for et barn) befinder sig indenfor radiofrekvensens (RF) omrÃ¥de. AM radiobølger befinder sig imellem 540.000 til 1.600.000 Hz (den overlapper den lave ende i menneskets en smule), FM ligger imellem 88.000.000 og 108.000.000 (udenfor menneskets omrÃ¥de).

Alle som er bekendt med RF, kender dens mærkelige adfærd. Den er ikke mærkelig, forstÃ¥et som ”ukendt”, men som forbløffende. Kredsløb behøver ikke være fuldstændige eller lukkede for at kunne forplante sig. Organismer og objekter kan ”samle det op”, uden at være en del af kredsløbet. Disse forbløffende egenskaber skyldes de induktive og kapacitive egenskaber ved enhver ting i og omkring os.

ZAPNING AF UDYR

Med ordet zapning mener jeg selektiv, elektrisk aflivning af patogener (sygdomsfremkaldere). Jeg gjorde i Ã¥revis brug af en færdigkøbt frekvensgenerator til zapning af den ene patogen efter den anden.

Først lavede jeg et oversigtsskema over frekvenserne fra bakterier og virusser i min samling (mere end 80, se s. 561) Dernæst testede jeg patienten for hver af disse, idet jeg hÃ¥bede, at de ikke var inficeret af et eksemplar, som ikke fandtes i min samling. Selv hos personer, der blot led af en almindelig forkølelse, faldt testen positivt ud med et gennemsnit pÃ¥ en halv snes (ikke Adenovirus alene).

DerpÃ¥ indstillede jeg frekvensgeneratoren pÃ¥ en halv snes frekvenser, der hver tog tre minutter. Hele processen med at teste og behandle, tog sammenlagt et par timer. Hyppigt opstod der en Ã¸jeblikkelig bedring, men den var tit kun midlertidig. PÃ¥ det tidspunkt var jeg ikke klar over, at virusser var i stand til at inficere en parasit, sÃ¥som en rundorm, med mindre sÃ¥vel din rundorm som din virus blev aflivet, ville du omgÃ¥ende fÃ¥ virussen igen.

I 1993 sluttede min søn Geoffrey sig til mig, og sammen afprøvede vi en ny indfaldsvinkel. Han programmerede en computerkontrolleret frekvensgenerator til automatisk at spænde over alle de frekvenser, som alle parasitter, virusser og bakterier, fra 290.000 Hz til 470.000 Hz, opholdt sig pÃ¥. Den brugte ca. tre minutter for hver 1000 Hz, den spændte over. Det Ã¸gede effektiviteten, men betød at en zapning varede ti timer.

Og resultaterne var stadigvæk skuffende. Gigtsmerter, Ã¸jensmerter og forkølelser undergik en bedring men blev ikke fuldstændig helbredt i løbet af 24 timer. Nogle mÃ¥neder senere fandt jeg ud af, at organismerne transmitterede helt ned pÃ¥ 170.000 og helt oppe pÃ¥ 690.000 Hz. Min samling var helt klart utilstrækkelig. Det ville tage 26 timer at spænde over denne forøgede rækkevidde, sÃ¥fremt der blev anvendt 3 minutter for hver 1000 Hz. Dette ville dog fortsat være vært at foretage, sÃ¥fremt dette med sikkerhed ville kunne afhjælpe alle vore lidelser. Men selv denne zapningsmetode var ikke 100% effektiv af grunde, som først senere skulle blive klare.

I 1994 byggede min søn en hÃ¥ndholdt batteridreven koncis frekvensgenerator. FormÃ¥let med den var at gøre alle og enhver i stand til at aflive tarmikten pÃ¥ 434.000 Hz ved hjælp af en prisbillig anordning. Jeg var af den formening, at der var sÃ¥ stor fordel ved at zappe pÃ¥ forskellige frekvenser, at alle og enhver skulle have kendskab til fremstillingen af en sÃ¥dan. Da jeg testede den pÃ¥ én af mine egne bakterier, skete der imidlertid det, at tre andre pÃ¥ helt andre frekvenser ogsÃ¥ døde! Dette var aldrig sket før. Da jeg afprøvede den pÃ¥ andre, som var bærere af snesevis af patogener, var det dem alle, der døde!

Efterfølgende tests afslørede, at dette ikke skyldtes en unik udformning eller en speciel form for bølge, som anordningen frembragte. Det skyldtes batteriets virksomhed.

EN HVILKEN SOM HELST OFFSET FREKVENS AFLIVER SAMTIDIGT ALLE 
BAKTERIER, VIRUSSER OG PARASITTER

under forudsætning af, at den afgivne spænding (5-10 volt) er tilstrækkelig, varigheden (syv minutter) og frekvensen (hvad som helst fra 10 Hz til 500.000 Hz).

Forud for dette havde jeg altid indstillet min færdigkøbte frekvensgenerator til at skifte imellem positiv og negativ spænding. Jeg indstillede den nu til at skifte imellem positiv og nul spænding (positiv offset). Dette viste sig at være lige sÃ¥ effektivt, som den batteridrevne frekvensgenerator, min søn fremstillede.

FREMBRINGELSEN AF POSITIVE OFFSET FREKVENSER ER DEN BEDSTE METODE TIL HURTIG AFLIVNING AF ALLE PATOGENER. MEN DET KRÆVER MERE END ÉN BEHANDLING.

TRE BEHANDLINGER er nødvendige for at dræbe alt. Hvorfor? Den første zapning afliver virusser, bakterier og parasitter. Men fÃ¥ minutter efter dukker bakterier og virusser (andre end de foregÃ¥ende) tit op igen. Jeg gÃ¥r ud fra, at de havde inficeret parasitterne og blev sluppet løs, da parasitterne blev dræbt. Den 
anden zapning de virusser og bakterier, der har løsrevet sig, men fÃ¥ minutter senere dukker der igen nogle fÃ¥ virusser op. De mÃ¥ have inficeret nogle af de sidste bakterier. Efter den tredje zapning finder jeg aldrig nogle virusser, bakterier eller parasitter, selv ikke timer senere.

Hvorfor døde virussen indeni parasitten ikke under den første zapning? Det skyldes mÃ¥ske, at elektricitet bevæger sig pÃ¥ tingenes overflade. Parasittens krop skærmede det indre. Dette er grunden til, at mit før sÃ¥ lovende arbejde med frekvensgeneratoren i timevis kun førte til en delvis eller midlertidig bedring – den 
blev kun udført én, ikke tre gange. Og dette er forklaringen pÃ¥, at en enkelt behandling med frekvensgeneratoren eller zapperen tit udmunder i en forkølelse!

ZAPNING AFLIVER IKKE SKÆRMEDE ORGANISMER

sÃ¥som dem, der befinder sig inde midt i din mave eller dine tarme. Elektriciteten bevæger sig langs mavens eller tarmenes vægge og ikke igennem deres indhold.

SÃ¥ zapning er stadigvæk ikke perfekt, men den kan forÃ¥rsage en sÃ¥ Ã¥benlys bedring, at alle og enhver burde anskaffe sig eller fremstille en zapper. Reservedelene koster mindre end 200 kroner, og fremgangsmÃ¥den er beskrevet i næste kapitel.

SPEKTRUM FOR BIORADIATION

Alle ting udsender en karakteristisk frekvensrækkevidde (bÃ¥ndbredde). Generelt gør det sig gældende, at jo mere primitiv organismen er, jo lavere er dens bÃ¥ndbredde. Højere udviklede dyr har højere frekvenser, og deres rækkevidde er bredere.

BIORADIATIONENS BÃ...NDBREDDE HOS DYR
Mug

=

                                         
Bakterie

 

=

                                       
Støvmide

 

=

                                       
Myre    

=

                                     
Guldfisk

  

 =

=

                                     
Kamæleon    

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

                 
Kat pÃ¥ 5 Ã¥r       = = = = = = = = = = = = =            
Geoff, 35 Ã¥r       = = = = = = = = = = = = = = = =      

MHz
1Mhz = 1000 KHz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Den menneskelige rækkevidde befinder sig imellem 1520 KHz og 9460 KHz. Patogener (skimmel, virusser, bakterier, orme, mider) rangerer fra 77 KHz til 900 KHz. Heldigvis kan vi arbejde med at zappe patogener i den lave ende, uden at pÃ¥virke mennesker i den Ã¸vre.

BIORADIATION FRA TYPISKE PATOGENER
Slimfungus 
(arcyrial)
  =                                        
Virus 
(Herpes Simplex 1)
            =                              
Influenza A & B               =                            
Bakteria 
(salmonella typh.)
                =                          
Hepatitis B                   =                        
Fladorm 
(fasciolopsis b.)
                  =                        
Bændelorm 
(diphyllo-bothrium e.) 
                    =                      
Støvmide                               =            

KHz

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Anvendelsen af en skiftende elektrisk spænding indenfor en organismes bÃ¥ndbredde, beskadiger den. SmÃ¥ organismer med smalle bÃ¥ndbredder udslettes nemt (tre minutter med 5 volt). Positive offset frekvenser kan udslette hele rækken af smÃ¥ organismer (virusser, bakterier og parasitter) i løbet af blot syv minutter.

Parasitter og forurening  - og hvordan vi rent faktisk bliver syge   
En Zapper i detaljer, sÃ¥ enhver selvbygger kan være med   
Zapper brugsanvisning   

Publiceret alternativinfo: 13-11-2002


Kuren mod alle sygdomme  /  The Cure For All Diseases
Copyright 1995, Hulda Regehr Clark, Ph.D., N.D. Alle rettigheder forbeholdes.
Hulda R Clark har givet tilladelse til at fremstille kopier af denne artikel, såvel i sin helhed som i uddrag, til ikke kommerciel anvendelse, forudsat Hulda R. Clarks originale ophavsrets deklaration medtages.
Du er sÃ¥ledes velkommen til at hjælpe med at udbrede kendskabet til Hulda R. Clarks teorier og metoder. 
Du er velkommen til at benytte vor html-kodning (web-side), hvis du medtager vort navn og logo samt disclaimer (ansvarsfraskrivelse) om, at artiklen kan indeholde information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Tak til Lola Klingenborg for den danske oversættelse og til Kenn William for Zapper-vejledning. (red.)

Bogomtale:
The Cure For All Diseases (engelsk) af Hulda Regehr Clark

Home > Artikler > Kuren mod alle sygdomme
01-12-2021Hulda Regehr Clark
begyndte sine studier i biologi på University of Saskatchewan i Canada, hvor hun blev Bachelor of Arts, Magna Cum Laude og Master of Arts med udmærkelser. Efter to års studier på McGill Universitetet blev hun tilknyttet University of Minesota, hvor hun studerede biofysik og celle fysiolog. Her modtog hun sin doktorgrad i fysiologi i 1958. I 1979 forlod hun statslig finansieret forskning og begyndte fuldtids med privatkonsultationer. Seks år senere opdagede hun en elektrisk teknik for scanning af den menneskelige krop. Nu tilbyder hun alle kendskabet til sine metoder, resultater og konklusioner.


Artikler af
Hulda Regehr Clark:


Kuren mod alle sygdomme

Parasitter og forurening - og hvordan vi rent faktisk bliver syge 

Artikler baseret på Hulda Regehr Clarks materiale:

En Zapper i detaljer, så enhver selvbygger kan være med

Zapper brugsanvisning 


Zapper
Du kan selv bygge en Zapper efter Hulda Regehr Clarks beskrivelse, som her bringes i en dansk version, med udførlige anvisninger på bl.a. køb af materialer.
Der findes også flere danske behandlere, der kan tilbyde dig en færdigbygget Zapper.

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.