Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Vitamin E - redder liv !

Af ERIK KIRCHHEINER, forskningsleder og forfatter

Jeg har arbejdet med E-vitamin i snart 30 år. Allerede mine tidligste erfaringer synliggjorde det enorme potentiale, der ligger i dette vitamin. Desværre har dette potentiale, trods de mange år vitaminet har været tilgængeligt, overhovedet ikke fundet udtryk i den konventionelle sygdomsforebyggelse eller -behandling.

For at nævne blot et eksempel: Trods vor tids epidemi af hjerte/kredsløbssygdomme er vitamin E generelt - sammen med mange andre effektivt forebyggende og helbredende midler - stadig ikke accepteret i det læge konventionelle behandlingsregi. Og imens vokser bypass-køerne - som bekendt!

Jeg er taknemmelig for at have oplevet E-vitaminets anvendelse i Danmark fra dets tidligste og spædeste historiske begyndelse i slutningen  af 60´erne  og for denne erfaring takker jeg mine amerikanske guruer, der indførte den første tokoferol til Danmark. I taknemmeligheden blander sig imidlertid skuffelsen over, at udenfor en snæver kreds af behandlere og forskere er E-vitamin-tarapi  her i landet stadig i sin begyndelse og stadig spæd." (Fra forordet i Erik Kirchheiners bog: E-vitamin til helse og helbredelse. Nedenfor følger flere uddrag:)

Mange har - konfronteret med alskens reklamer og helsekostforretningernes mange varierede tilbud - stillet sig selv det spørgsmål: Er E-vitamin noget jeg har brug for? Det er et spørgsmål mange gerne vil have svar på, især hvis man selv har et helseproblem, man har svært ved at få læst. Derfor, til en begyndelse kort og godt dette om vitamin E:

E vitamin hjælper, lindrer og helbreder hjerte/kredsløbslidelser, åreforkalkning (artherosklerose), svækkede hjertemuskler, blodpropper (trombose), vindueskiggersyge (claudicatio intermittens), åreknuder, årebetændelse, forstyrret hjerterytme, reducerer den dårlige cholestrol og fremmer dannelsen af den nyttige.

E vitamin hjælper diabetikere mod følgesygdomme og andre patienter med blodsukkerproblemer.

E vitamin hjælper mod allergi, styrker immunsystemet og modvirker dermed infektionssygdomme.

E vitamin hjælper patienter med cancer

E vitamin fremmer legemsvarme og -energi, hjælper sportsudøvere og idrætsfolk.

E vitamin fremmer sårheling, hæmmer blødninger, hindrer karspængninger samt helbreder en form for blodmangel (hæmolytisk anæmi).

E vitamin kan genvinde frugtbarheden hos mænd og kvinder og mildner overgangsalderen for begge køn.

E vitamin hjælper mod eksem og acne, herpes simplex og herpes zoster (helvedesild).

E vitamin hjælper mod lever-, bugspytkirtel-, prostata- og galdelidelser samt cøliaki.

E vitamin fjerner godartede smertende brystknuder hos kvinder, hjælper mod flere kvindelige underlivsproblemer, mod PMS og for højt østrogenleje i organismen.

E vitamin hjælper mod grå stær og andre øjenlidelser.

* Syntetisk vitamin E fremstilles af den petrokemiske industri ud af råolie.

Naturligt vitamin E fremstilles udfra koldpressede olier af soya, majs, jordnødder, raps, bomuldsfrø og hvedekim.

Alle de former for vitamin E -naturlige såvel som syntetiske - vi indtil nu har omtalt er fedtopløselige. Naturligt nok, vil man sige, for vitamin E er fedtopløseligt og hører sammen med vitamin A, D, og K til gruppen af fedtopløselige vitaminer.

Hvis naturligt vitamin E kan bringes i vandfase, vil det komme langt videre omkring i organismen, hurtigere og til langt flere kriseområder med E-vitaminmangel. På denne måde kan man øge E-vitaminaktiviteten adskillige  gange.

Og det kan faktisk lade sig gøre. Det naturlige vitamin E er blevet koblet til bæresubstanser, der tillader det at navigere i kroppens rende vandfase med alle de fordele dette indebærer. Bæresubstanserne er saltene succinat og acetat. Vitamin E i form af d-alfa-tokoferyl-succinat, sejler uantastet gennem kroppens vandfase. Vitaminet frigøres for sin bæresubstans og udløser sin naturlige vitamin E aktivitet, indbygges i cellerne eller oplagres.

E-vitaminsuccinat og E-vitaminacetat regnes begge som naturlige E-vitaminer - nota bene! - så længe de kun indeholder de naturlige d-tokeferoler!

* Hvilken form for vitamin E bør man så vælge ? - Man bør selvfølgelig vælge en stabil vandopløselig natulig form for vitamin E. - En gennemgang af mange førende behandleres foretrukne produkter viser, at med henblik på effektivitet, stabilitet og biotilgængelighed vælger disse fortrinsvis at bruge vitamin E i form af naturlig d-alfa-tokoferylsuccinat.

Vitamin E er en natursubstans. I naturen som i vor organisme har vitaminet primært de samme anti-oxidantfunktioner. I naturen findes vitamin E i flere forskellige nærtbeslægtede former - de såkaldte d-tokoferoler.

De forekommer i en lang række molekylære varianter, der betegnes med bogstaver fra det græske alfabet. Derfor hedder de d-alfa-tokoferol, d-beta-tokoferol, d-gamma-tokoferol og d-delta-tokoferol. De er, som sagt, alle naturlige former for vitamin E. Imidlertid er det kun den første d-alfa-tokoferol - der har en virkelig kraftig E-vitaminvirkning. De andre har kun en brøkdel af dennes E-vitaminaktivitet.

Disse d-tokoferoler er naturlige forekomster i korn, frø, bønner, linser og ufraktionerede koldtpressede olier heraf.

De syntetiske tokoferoler har andre navne som d,l.-alfa-toloferol, d,l-beta-tokoferol, d,l,-gamma-tokoferol og d,l,-delta- tokoferol.

Hvad betyder "d.l" i denne sammenhæng ? D står for dekstra og L står for laevo- eller sinistra. Det er latin og betyder henholdsvis "højre" og "venstre". Og det refererer til den observation, at en opløsning af en d-substans vil dreje en polariseret lyskegle til højre, mens en l-substans vil dreje den til venstre.

Hvad fortæller det os ? Jo, det afslører, at selv om de to substanser - d og l - består af de samme atomer, så er deres molekylære struktur alligevel forskellig. Eller sagt på en anden måde: Murstenene er de samme, men bygningerne er forskellige. Faktisk er de molekylære d og l "bygninger" som spejlbilleder af hinanden. Hvis vi kunne forestille os, at vi stillede et spejl op foran et molekyle d-alfa-tokoferol og kiggede ind i spejlet, så ville vi derinde se et molekyle l-alfa-tokoferol!

I spejlet sidder konfirmandens brystlommetørklæde altid i den forkerte side, Men det er stadig den samme konfirmand!

Men sådan er det ikke i naturen. For her drejer det sig så ikke længere blot om spejlbilleder, men om forskellige konkrete strukturer. Man kan forestille sig to vindeltrapper, en i hver ende af slottets bibliotek, fremstillet af de samme elementer og tilsyneladende spejlbilleder af hinanden, men faktisk to helt forskellige konstruktioner. Det mærkes, når man går op og ned af dem !

Naturen skelner mellem de to vindeltrapper. Og den skelner mellem d og l molekyler. Ægte naturligt vitamin C er l-askorbinsyre og ægte naturligt glutathione er også på l-form ligesom aminosyrerne i al almindelighed.

Men ægte naturligt vitamin E er d-tokoferol. Og hvorfor naturen her har valgt en d-form- tja, det er der mange forskere, der gerne ville vide. Men foreløbigt kan vi bare sige, at sådan er det altså.

Når man forsøger syntetisk at efterligne de naturlige substanser - hvad enten disse nu er d eller l former - ender man meget ofte med at få en fifty-fifty blanding af begge former. En sådan blanding betegner man d,l, og den kaldes racemisk.

I mange år var for eksempel handelsvaren syntetisk vitamin C den racemiske d,l. askorbinsyre, indtil man opfandt en metode til at udskille d-arkorbinsyren. Herefter er produktet molekylært identisk med det naturligt forekommende vitamin C, nemlig l-askorbinsyre.

Denne udskilning mellem d og l er teknisk og økonomisk krævende og lykkes ikke altid. Derfor har vi nu på markedet for eksempel rent naturligt d,-alfa-tokoferol - som er dyrt - samt syntetisk d,l,-alfa-tokoferol - som ikke er uden virkning og som er - eller burde være - billigere samt flere andre former.

Kort og godt: Forskellen mellem naturlige og syntetiske tokoferoler er først og fremmest forskellen mellem d-former - de naturlige  og de racemiske d,l-former. Men det er ikke hele forskellen. Den syntetiske tokoferol findes som hele 8 forskellige molekylære strukturer. - Hvordan kan det gå til ?

Således: Hvert molekyle består af de samme bestanddele. Men de er skruet sammen på forskellig måde. Billeder er gode for forståelse og hukommelse: Prøv at se de 8 forskellige molekyler som 8 forskellige liggestole, af samme konstruktion, men slået ud på 8 forskellige måder. Kun én af dem er slået ud på den rigtige måde, sådan at man kan sidde i den!

Der er også kun et af disse 8 forskellige syntetiske tokoferolmolekyler, der er "slået ud" så vor organisme kan bruge det til noget, kan bruge det som effektivt vitamin E.

Syntetisk vitamin E er altså på papiret billigere end naturligt vitamin E. Men da det også er langt mindre virksomt, hvor megen E-aktivitet har man så egentlig fået for pengene? I realiteten og udfra en effektivitetsvurdering kan det syntetise vitamin meget let vise sig at være det dyreste vitamin.

Officielt har naturligt vitamin E 36% bedre effekt end den tilsvarende syntetiske form, men nyere undersøgelser synes at godtgøre, at den naturlige form faktisk er dobbelt så effektiv som den syntetiske.

Biokemiske undersøgelser har påvist, at naturligt E vitamin ikke blot optages bedre af organismen, men også oplagres og udnyttes bedre. Specifikke proteinreceptorer udformede til selektivt at transportere og lagre naturligt d-alfa-tokoferol sikrer denne effektivitet.

Syntetisk vitamin E fremstilles af den petrokemiske industri ud fra råolie.

Naturligt vitamin E fremstilles udfra koldpressede olier af soya, majs, jordnødder, raps, bomuldsfrø og hvedekim.

Alle former for vitamin E - naturlige såvel som syntetiske - vi indtil nu har omtalt er fedtopløselige. Naturligt nok, vil man sige, for vitamin E er fedtopløseligt og hører sammen med vitamin A,D og K til gruppen af fedtopløselige vitaminer.

Hvad betyder dette helt konkret ?

Det betyder blandt andet, at vi i vor føde indtager vitaminet i form af fedt eller olie. I forhold til optagelsen af de vandopløselige vitaminer - vitamin C og B-vitaminerne - er optagelsen af de fedtopløselige langsom og afhængig af den række forhold - fødens fedtindhold, vor galdeproduktion, vore tarmes evne til at absorbere. Disse forhold enten fremmer eller hæmmer optagelsen af vitamin E.

Naturligt fedtopløseligt vitamin E i form af d-alfa-tokoferol  - er måske udfra økologiske principper ideelt. Men det er også ganske sårbart og bliver let fordærvet. Ligesom forholdet er med flere andre vitaminer, nytter det ikke at indtage den rene naturform, hvis vitaminet ikke helskindet og funktionsdygtigt når frem til det område i organismen, hvor der er behov for det. Og denne risiko tegner sig klart, når man yderligere betænker, at kun en brøkdel af organismen fungerer i fedtfase, mens langt størstedelen af kroppen fungerer i vandfase.

Hvis naturligt vitamin E kan bringes på vandfase, vil det komme langt videre omkring i organismen, hurtigere og til langt flere kriseområder med E-vitaminmangel. På denne måde kan man øge E-vitaminaktiviteten adskillige gange.

Og det kan faktisk lade sig gøre. Det naturlige vitamin E er blevet koblet til bæresubstanser, der tillader det at navigere i kroppens dominerende vandfase med alle de fordele dette indebærer. Bæresubstanserne er saltene succinat og acetat. Vitamin E i form af d-alfa-tokoferyl-succinat sejler uantastet gennem kroppens vandfase. Vitaminet frigøres for sin bæresubstans, antagelig af et sekret fra bugspytkirtlen, og udløser sin naturlige vitamin E aktivitet, indbygges i cellerne eller oplagres.

E-vitaminsuccinat og E-vitaminacetat regnes begge for naturlige E-vitaminer - nota bene!  - så længe de kun indeholder de naturlige d-tokeferoler! De syntetiske tokoferoler kan selvfølgelig også omformes til acetater og succinater.

Esterificering er den tekniske betegnelse for den proces, hvormed man sættes tokoferolmolekylet på acetat- eller succinatform. Og esterificeringen har andre fordele end de allerede nævnte. Det esterificerede tokoferolmolekyle er mere stabilt og modstandsdygtigt. Paradoksalt er det nemlig, at selv om tokoferol er en anti-oxidant, så er det selv sårbart overfor forharskende frie radikaler. Men esterificeingen beskytter anti-oxidanten mod at blive oxideret!

Det sårbare d-alfa-tokoferol kan opbevares og forsælges i en blød hermetisk lukket iltfri kapsel, men har selv da et ret begrænset hyldeliv. Men d-alfa-tokoferylacetat er en stabil olieagtig substans med et langt bedre hyldeliv. Og d-alfa-tokoferylsuccinat er E-vitaminets naturlige tørform, et vandopløseligt pulver med stor stabilitet og et langt hyldeliv.

Publiceret alternativinfo 1999


Relaterede Artikler og henvisninger:
C-vitamin og sygdom
   af Bruce Phillip Kyle (læge)
C-vitamin som lægemiddel
   af Bruce Phillip Kyle (læge)
Vitamin Guide
 
   Guide
Vitaminlovene ?
 
   af Carsten Vagn-Hansen (læge og sundhedskonsulent)

Home > Artikler > Vitamin E - redder liv
04-12-2021Erik Kirchheiner
var forskningsleder og forfatter og skrev i mere end 30 år om kost, vitaminer og mineraler, samt naturmedicinsk betydning for en sund livsstil og godt helbred.
Oprindelig havde Erik Kirchheiner et tandlægestudium bag sig og havde desuden været højskolelærer, freelanceskribent, rektor for en skole i Indien og forskningsleder hos Viggo Berthelsen samt rejseekspeditionsleder, foredragsholder, konsulent og forfatter. Han opholdt sig i længere perioder i Indien i 1970'erne, hvor han bl.a. studerede lægekunst.
Han blev udnævnt til Fellow of the Royal Society of Art (FRSA) og i 2001 tildelt The International Natural Medicine Honorary Prize i 2001 af The International Natural Medicine Committee. Desuden medlem af Dansk Etno Medicinsk Selskab (DEMS) og Eventyrernes Klub (AC).

Erik Kirchheiner sov stille ind, 73 år gammel, den 12. februar 2010.

Artikler af
Erik Kirchheiner:


Alternativitet og ord

Blodsukkerlidelser

Børn, bly og forbrydelser

Cancer

Diabetes 

Gigt og rheumatisme

Vitamin E - redder liv

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.