Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Bliv klogere på ingen tid

Af MERETE GUNDERSEN, forfatter, holistisk psykospirituel vejleder og coach

Vi er ikke bundet af at bruge KUN én form for intelligens

Når vi arbejder og ønsker forandringer i vores liv, altså når vi tænker nye tanker for at gøre tingene på en ny og anderledes måde, dannes der nye serielle forbindelser i hjernen. Derved opstår der nytækning. Vi er ganske enkelt ofte ofre for vores egen begrænsning, men det kan vi gøre noget ved, hvis vi sætter lidt ind på det.

Vi har alle mange isolerede moduler i hjernen, f.eks. talecentret, rytmecentreret mm., og det gælder om hele tiden at stimulere hjernen. Vi er ikke bundet af KUN at bruge én form for intelligens, ej heller én form for tænkning, men det er vigtigt at udvikle intelligensen på alle planer. Og det at udvide den menneskelige kunnen og formåen kræver altså, at vi gør nye ting på en ny måde for at skabe nye hjerneforbindelser. Man kan sige, at det er her ”hemmeligheden” for en del af den menneskelige udvikling og evolution ligger. 

Hvis vi ønsker at bruge så optimal en del af hjernen som muligt, skal vi også bruge den spirituelle intelligens - fordi den spirituelle intelligens giver adgang til både glemt viden tillige med visionær viden. Når man bruger den spirituelle intelligens, bruges serielle hjerneforbindelser, således at vi har mulighed for at komme i kontakt med al visdom, som er evigt eksisterende hele tiden, til alle tider, i fortid, nutid og fremtid.


Fantasi eller virkelighed?

Nytænkning og fantasi

Hvis vi forestiller os, at der hele tiden - ud over at genbruge - også skabes nye tanker, f.eks. på et helt andet kosmisk kontinent langt ude i himmelrummet når vi nu taler om fantasi, så er disse tanker inden længe klar til at kunne modtages her på Jorden af vores hjerner. Forudsat hvis vi er i stand til at bruge vores hjerner optimalt. Alt kan modtages via vores hjerner. Det er her, at vanetænkningen bliver en bremsende faktor for udviklingen for os selv og derved for hele menneskeheden. 

Vi har så mange begreber, som vi bare kalder fantasi, men som på ingen måde kun er fantasi. Men vi dømmer dem som sådan og fjerner dem fra vores bevidsthed, hvilket giver vanetænkningen så meget desto mere plads. Fantasien kunne bl.a. tænkes at være information, som vi fanger fra det kollektive ubevidste, og det kollektive ubevidste består af alle tanker, og af hændelser som er sket alle steder i universet til alle tider.

Hvis vi antager, at fantasi er lige så vigtigt og rigtigt, som det vi ser fysisk med det blotte øje, så vil vi automatisk også tage det, vi kalder for fantasi mere alvorligt og opfatte det oplevede som egentlige, hændte faktorer. Disse faktorer spiller en stor og væsentligt rolle for vores udvikling. 

Fantasien er bevidsthed på det indre plan. At se fysisk med det blotte øje er bevidsthed på det ydre plan. Dog kan man ikke sige, at den ene form for bevidsthed ikke er sand eller virkelig, blot fordi processerne sker i det indre og ikke det ydre syn. 

Den spirituelle intelligens tager højde for dette, hvilket indebærer, at begreber som fantasi er en virkelighed - om end en anden form for virkelighed end den, vi normalt opererer med. En blind kan ikke se et træ, det betyder jo ikke, at træet ikke findes. Et menneske kan måske se hvad vi kunne kalde en engel, og har måske en udviklet sensitivitet i synet, som gør, at vedkommende kan se en sådan engel. Fordi alle vi andre ikke kan se engel, er dette i sig selv naturligvis ikke ensbetydende med, at de ikke findes. Nytænkning fødes af fantasien, derfor er både det indre og det ydre syn vigtige element for at udvide livssynet og vores mange intelligenser - også den spirituelle.


De mange hyperaktive børn

Når vi i disse år ser så mange hyperaktive børn, er det blandt andet, fordi de har den moderne tids tænkning - altså at deres ”fyring” af neuroner sker i rekord hastighed, og at de derved får så mange impulser på en og samme tid. Det giver man i dag medicin for at dæmpe ned for, men vi skal en anden vej, for fremtiden vil vise, at disse så kaldte hyper-aktive børn er fremtidens børn med en hurtighed i tænkningen, som vi slet ikke kan følge med til. Den er imidlertid vigtig for vores, altså menneskehedens, evolutionære udvikling. Nogle børn og forældre er meget glade for medicinen, fordi den stopper for den kraftige serielle hjerneaktivitet, og børnene får derved ikke så meget input på en og samme tid, - det gør dem med andre ord mere sløve. Man skulle måske overveje andre metoder?


Ikke en sygdom, men en kompetence

Vejen til ikke at se hyperaktivitet som en sygdom, men som en kompetence - som kan give utroligt stor gevinst i livet - må være at forstå, hvordan man takler denne store mængde af input, som kommer til hjernen. Det må være vejen frem - for brugt rigtigt, kan denne evne være unik og udvikle mange nye talenter og evner, som er brugbare både i skole, hjem og fritid. Jeg vil hævde, at man kan lære at håndtere disse mange input via meditation og visualisering og ved at erkende og lære, at man ikke skal regere på alle input, der kommer fra hjernen. Det kan være en træningssag som så meget andet.

Hjernen er et ”organ”, der kan trænes i lighed med muskeltræning, om end det ligger på et andet niveau. Impulskontrol og mentaltræning vil være en rigtig god vej frem, det vil styrke intelligens og man bliver bragt i balance. En gruppe med 100 briter har deltaget i et eksperiment, der skal vise, om der er hold i forskernes påstand: "Intelligens er traditionelt blevet betragtet som noget konstant. Men stadig flere forskere mener, at der findes metoder til at øge hjernekapaciteten". 

Også små ting kan hjælpe hjernen på vej. Kør en ny vej til arbejde. Brug venstre hånd i stedet for højre og du kan så - hvis du normalt er højrehåndet - f.eks. opdage, at du her skriver og tegner på et mærkeligt anderledes niveau, måske styret af en mindre trænet, eventuelt barnlig, eller mindre bevidst side af intelligensen. Desuden, vær fysisk aktiv og spis sund mad. Alt dette, herunder netop sådanne nye stimuli mv., kan øge din intelligens. Men der findes mange intelligenser, denne er en af dem, du kan træne - en anden er den spirituelle intelligens.


Guide til at øge intelligensen på en uge

 • Mandag: 
  Børst tænder med den "forkerte" hånd, og tag bad med lukkede øjne. 
 • Tirsdag: 
  Spis fed fisk til middag og cykel, gå eller tag bussen/toget på arbejde. 
 • Onsdag: 
  Gå til yoga eller mediter. Tal med nogen du ikke kender. 
 • Torsdag: 
  Find nogle ord du ikke kender i en ordbog, og brug dem i en samtale i løbet af dagen. 
 • Lørdag: 
  Undgå koffein eller alkohol. Lær indkøbslisten udenad. 
 • Søndag: 
  Lav din egen gætteleg og gå en rask spadseretur et sted du ikke kender.

SIQ - Den Spirituelle Intelligens

En hjerne, der er udstrakt til en ny erkendelse,
kan aldrig gå tilbage til sin gamle dimension;
af/ Oliver Wendel Helmes

Guide til øget spirituel intelligens

Hvis man ønsker at træne den spirituelle intelligens, er det nødvendig at bruge Meditation, visualisering og/eller bøn. Alle tre dele vil højne den spirituelle intelligens, og alle tre dele vil bringe større harmoni, fred og kærlighed ind i livet, det være sig i sit privatliv og/eller på arbejdspladsen. Hvis man ikke er vandt til at meditere står man måske af allerede her, men det er slet ikke nødvendig, idet meditation er helt på linie med ”power naping”, dog lidt dybere. Meditation kan foregå alle vegne og vil altid gavne menneskers stressniveau. Men det optimale er at opøve en træning i meditation i dagligdagen, altså gøre det til en rutine i hverdagen. Meditation behøver ikke vare mere end et kvarter morgen og/eller aften, så alle kan overkomme det, hvis de vil.

Visualisere betyder også at forestille sig, altså at danne indre billeder. Visualiseringen kan man lave lige inden man sover, så det behøver heller ikke at være tidskrævende, og visualisering vil altid bringe de ønskede med sig, nemlig at opnå det man visualisere.

Hvis både meditation og visualisering tilsættes bønnens magiske kraft, så har man fat i sine optimale åndelige energier disse kan være med til at berige livs mulighederne. Hvorfor lade alle andre styre hvad der skal ske i dit liv, når du selv kan være med til det? og det er her den Spirituelle Intelligens kan være et stort aktiv.


Guide til at øge din spirituelle intelligens på en uge

 • Mandag: 
  Mediter et kvarter morgen og aften.
 • Tirsdag: 
  Gennemtænk hvilken drøm du gerne vil have skal gå i opfyldelse.
 • Onsdag: 
  Visualiser hvilken uvane du gerne vil af med.
 • Torsdag: 
  Skab forsoning og fred med en person eller en situation fra fortiden.
 • Fredag: 
  Mediter igen morgen og aften denne gang på et bestemt mål du gerne vil nå.
 • Lørdag: 
  Hele dagen vær bevidst, at du elsker dig selv og vis det overfor dig selv, også selv om du ikke synes, at du gør noget særligt.
 • Søndag: 
  Visualiser at din drøm går i opfyldelse i alle detaljer.

Held og lykke med din forandring og forvandling for at gavne dig og dine omgivelsers liv.

© 2006, Merete Gundersen
Publiceret alternativinfo: 09-03-2007


Relaterede links:
Du kan læse mere om forfatteren på
    www.siqintelligens.dk
og
    www.livskilden.dk

Interessante links: 
IQ-test er et dårligt mål for intelligens (Videnskab.dk 07-02-2013)
Der er sandsynligvis ikke kun én mental mekanisme, som står bag den menneskelige intelligens, mener forskere. Og heller ikke én test, som kan måle den.

Gå en tur, og bliv klog (Videnskab.dk 17-07-2012)
Når du er i rolig, repetitiv bevægelse, går din hjerne ind i et slags afslapningsmodus og skaber såkaldte alfabølger. Disse bølger gør, at neuroner, som sidder langt fra hinanden, kobles sammen på nye måder.


Home > Artikler > Bliv klogere på ingen tid
14-12-2021Merete Gundersen
(f. 1945) er en engageret kursus- og foredragsholder, som har arbejdet med sit stofområde de sidste 12 år. Dels fra eget institut. Dels fra centre overalt i Danmark. 

Specialet er SIQ - Den spirituelle Intelligens®, der dækker over emner som meditation, visualisering, hjerteenergi, selvudvikling, drømme, engle, dæmoner, intuition og livsglæde.
Tankekraft og hjernen som aktive medspillere i hele den menneskelige udvikling, spiller en vigtig rolle og går som en rød tråd igennem hele hendes formidlingsarbejde.
 
I de sidste 10 år af Meretes liv har hun arbejdet intenst med undervisning, foredrag og skribent virksomhed i: Livskilden, Institut For Holisme & Forskning, som hun er stifter og daglig leder af.

Bogtitler:
Hjertets Energi bog/CD
Min spirituelle Dagbog
Det spirituelle Menneske, bind 1-3
Digte og Visdomsord

Forfatterens hjemmeside 

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.