Alternativinfo skifter server og layout i løbet af november-december 2021, hvorfor der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Teknologi brugt i rummet kan redde livet på Jorden
 – vaccinealternativ censureret ?

Af Claus Nicolae Nielsen

The one who says it cannot be done, should not interfere with the one doing it !
   ---Chinese Proverb

Som resultatet af et nanoteknologisk gennembrud, er mange autoriteter inden for sølvterapi i dag begyndt at give udtryk for at på grund af den globale landsbys svækkede immunforsvar, som stammer fra dødelige antibiotika- og vaccineresistente mikroorganismer, er det tid til at vende tilbage til den vidt udbredte brug af sølv. På grund af de utilstrækkelige sølvprodukter der hurtigt bredte sig tidligere i det 20. århundrede florerede antibiotika, og sølv blev i det store og hele overset som den udvalgte ’immune agent’. Var sådan et nanoteknologisk produkt tilgængeligt for 50 eller 60 år siden omkring tiden for antibiotikaenes fremkomst, ville mange mene at UPOSH (uniform picoscalar oligodynamic silver hydrosol, red.) ville have gjort dem forældede. [1] (Klik link, åbner i nyt vindue)


Opfindelsen der ikke var berettiget eksistensgrundlag

I 1986 blev en kovalent reaktor bygget som suspenderede rent sølv i vand, og opfinderen gik så til adskillige laboratorier og universiteter i et forsøg på at skabe interesse for at lave forsøg, men fik igen og igen at vide at en permanent suspension af et metal i vand var umuligt og imod fysikkens love. (En suspension eller opslæmning er en blanding af et fast stof og en væske, hvor det faste stof ikke er opløseligt i væsken. Det faste stof findes som små korn i væsken. Jo større kornene er, des mere ustabil bliver suspensionen.)


Opfinderen risikerer sit liv i Venezuela

I 1989 rejste opfinderen til Venezuela med den intention at bevise hans teorier ved med fuldt overlæg at lade sig smitte med malaria, som er en sygdom der er karakteriseret ved cyklusser af kuldegysninger, feber og svedeture. På den 21. dag efter inkubationen vågnede han som en meget syg mand med ekstreme rystelser og feber.

Han bad da om at få det svageste batch af kovalent sølvhydrosol. Som forventet begyndte hans bedring indefra indenfor 15 minutter, og indenfor nogle timer genvandt han på forunderlig vis styrken til at komme ud af sengen og svømme i poolen. Senere den aften fik han kræfter til at begive sig ud med sin kone til middag og en biograftur, som symptomerne fortsatte med at aftage og forsvinde. Ved at fortsætte behandlingen til enden har det gjort ham i stand til at forblive symptomfri siden den dag i 1989.


NASAs drikkevand fra tvivlsomme kilder
NASAs drikkevand fra tvivlsomme kilder
Hans gennembrudsteknologiske reaktor bruger en navnebeskyttet proces hvor sølvatomer bliver permanent suspenderet ved kovalent fusion i rent vand. Et kovalent bånd er et kemisk bånd som er dannet ved at dele et elektronpar. En ingeniør, som indgik kontrakt om at bygge nye kovalente fusionsreaktorer over hele verden, designede (med et NASA team) det sølvbaserede vandfiltreringssystem på rumstationen MIR og hos NASA.Vandet ombord på MIR er så værdifuldt og knapt at det bliver genbrugt fra alle tænkelige kilder, lige fra brændselscellerne til spildevand fra oral hygiejne, samt fra medastronauternes og forsøgsrotternes urin og – ånde! [2] 


Forskningen tager fat

Opfinderen mødtes med Richard Leatherwood, en researcher som forsøgte at markedsføre et apparat som kunne måle HIV i en dråbe blod. Han begyndte at teoretisere om at kovalent sølv måske kunne eliminere HIV. Mr. Leatherwood kontaktede Dr. Diagne, en professor i HIV-forskning ved UCLA, og sendte ham prøver af kovalent sølv. 7 måneder efter rapporterede Dr. Diagne resultaterne: kovalent sølv havde succesfuldt destrueret 30 millioner inficerede kulturer, de fleste med HIV. [3]
(PDF-dokument)

I 1994 tog Mr. Leatherwood prøver af kovalent sølv til Dr. Panza fra Instituto Genesis West-Provida, Mexico, testning in vitro og in vivo af cancerpatienter. Over 21 forsøgsdage optog Dr. Panza og hans gruppe en 5 1/2 timers video filmet igennem et elektronmikroskop som viser destruktionen af parasitter og gærsvampe i blodet. [4]
(PDF-dokument)

Dr. Diagne på UCLA testede kovalent sølv på kulturer i det kliniske laboratorium, mens Dr. Panza arbejdede med mennesker og inficerede kulturer. I 1997 begyndte Dr. Carr i Belize at teste på mennesker. Hans primære mål var at eliminere seksuelt overførte sygdomme ved at bruge kovalent sølv på smittede patienter. Han testede kovalent sølv med succes på patienter som led af hepatitis, malaria, kolera, tyfus og mange andre sygdomme kendt fra den tredje verden. I 1999 begyndte Dr. Ingnedaay fra Californien at teste patienter med cancer, hepatitis C og B, HIV og har rapporteret om store fremskridt og bedringer.


World Health Organisation og HIV

Fra 1977-1999 gennemførte World Health Organization (WHO) forsøg med at eliminere HIV. Dr. George Carr ledte forskning i Belize fra 1997-99 med 100 patienter der var testet positive for HIV, og forsøget blev afsluttet 26/9/1999 med denne konklusion: "Alle patienter der vendte tilbage for gentestning, er nu HIVnegative." To par, der blev testet positive for HIV, blev HIV-negative med CVM3/Bion. Kvinderne blev gravide og fødte babyer uden antistoffer mod HIV.
 [5]
(PDF-dokument)


Hvad der startes med er af afgørende betydning for udfaldet

Vandet fra en højtliggende gletsjerI 2005, mens han kiggede efter det bedste sølvprodukt at tage med sig på en bjergvandring, mødte bjergguiden Burk-Elder: Hale, Third (Elder) tilfældigvis en repræsentant for Bion, et ledende UPOSH mineraltilskudkoncentrat lavet med den kovalente reaktor. Elder begyndte at eksperimentere med at forbedre Bion. Vandet fra en højtliggende gletsjer blev udsat for kvante-termodynamisk geometrisk fotonlaser-teknologi opfundet af 'hyper-fysik' pioneren Dan Nelson til et superkoncentreret substrat som i november 2007 første gang blev sendt igennem den bioniske fusionsreaktor.


Trænger ind i cellerne hurtigere end noget andet vand testet

De unikke Unifom Picoscalar Concentrated Oligodynamic Silver Hydrosols eller UPCOSH-partikler som blev resultatet af dette udgør Bion Plus Bionaid AgH2O. Hvad der for første gang blev bemærket var at reaktorens måleinstrumenter viste at den bioniske reaktion var ekstremt stabil og forblev meget stabil gennem hele reaktions-processen. Dette var aldrig set før. Efter Dan Nelsons test af suspensionen blev det observeret at Bionaid nu var 100 gange mere potent, og at vandbasens partikler og ikke kun Bion-partiklerne nu var subnanostørrelse! Denne vandbase har vist sig at gennemtrænge og hydrere cellerne langt langt hurtigere end noget andet vand testet. Pioneren inden for kvante-biokemi Ralph Anderson stod for disse forsøg. [6]
(PDF-dokument)  Elder ringede til ham og Ralph sagde, at Bionaid godt kunne være verdens bedste produkt.


Den massivt effektive og sikre ’immune agent’

vandDet er verdens eneste UPCOSH og denne unikke sølvhydrosol kunne mere præcist beskrives som en af de mest effektive ’immune agents’ der nogensinde er opdaget. Den virker som en oxiderende katalysator og disse oxiderende egenskaber ødelægger let lavere livsformer, i.e. patogener, på grund af deres mangel på avancerede antioxidant-systemer, mens det forbliver harmløst overfor højere livsformer som har funktionelle/avancerede antioxidant-systemer. Den virker som en bio-katalysator i cellen ved at opgradere overskuelige mængder af kritiske iboende og nødvendige immunfunktioner. UPCOSH skaber et indeklima i cellerne der gør dem til et meget ugæstfrit sted for indtrængende uvelkomne mikroorganismer, og der er ikke fundet nogen ondsindede bakterier, vira eller svampe til dato der har resistens overfor UPCOSH, og det gælder også de mest dødelige af slagsen.


Mere end 15 års testning uden bivirkninger uanset dosis

Den primære ingrediens i UPCOSH, den kovalent bundne ilt-sølvpartikel af sub-nanostørrelse, er blevet udviklet, studeret og testet over en 15-årig periode på større universiteter, i laboratorier og på mennesker verden over, og har vist sig at være meget sikker og effektiv. Rent sølv og frie sølvioner er fuldstændig ugiftigt. [7]
(PDF-dokument)  Hale har planer om at få offentlig opmærksomhed omkring udviklingen som et alternativ til vacciner og til at gøre en ende på frygten for epidemier eller endda en verdensomspændende pandemi.


Støttet af nylig forskning

Nylige publikationer slår fast: ”Dr. Rentz (2003) publicerede en overbevisende retrospektiv, peer-reviewed afhandling om en højst avanceret, effektiv og sikker virotoksisk oligodynamisk sølv(Ag+)hydrosol hvori han gjorde det klart at det er midlet til at overvinde SARS. Arbejderne af Goetz (1940), Berger et al. (1976), Simonette et al. (1992), Russel et al. (1994), og Crocker og Grier (1998) fastslog kollektivt at elektrolytisk produceret oligodynamisk Ag+ hydrosol giver den ideelle type af bioaktivt Ag+ som er fuldstændig harmløs overfor pattedyr i modsætning til andet kolloidt sølv eller sølvsalte, som er overvejende inaktive og potentielt giftige for pattedyr. De fastslog også at oligodynamisk sølv besidder fantastiske toksikologiske egenskaber over for vira. Omfattende studier udført af NASA (cirka 1970) på et råt oligodynamisk Ag+ hydrosolpræparat giver et afgørende argument for at de højst avancerede oligodynamiske Ag+ hydrosoler vi har i dag kunne være løsningen på nedsættelsen af virusplagernes omfang.” [8] 


Super bugs
 - Pak dine kovalente sølvhydrosoler næste gang du skal på hospitalet


super bugsI dag har nanoteknologi stærkt forbedret og langt overgået de tidligere former for oligodynamiske sølvpræparater. Det rige indhold af oligodynamisk sølv i Uniform Picoscalar Concentrated Oligodynamic Silver Hydrosol (UPCOSH) har ikke alene vist sig effektfuldt overfor alle de mest almindelige stafylokokker, men tilintetgør i særdeleshed de mest resistente både in vitro og in vivo. Dette inkluderer MRSA, en af de største trusler på hospitaler verden over i dag. [9]
(PDF-dokument)  Eksperter siger også at hospitaler ikke skal ses som “sikre havne”. En ekspert, Victor Yu, M.D., fra VA Medical Center and University of Pittsburgh, siger: ”For første gang i måske 50 år har mikroberne sandsynligvis en ‘edge’. Det er skræmmende. Antibiotika kan have medvirket til denne ‘return of the microbe’. Det er lettende at vide at oligodynamisk sølvs ‘track record’ i at destruere over 100 varianter af stafylokokker er legendarisk.” [10] (PDF-dokument)


Resistensudvikling ikke sandsynlig

I modsætning til antibiotika er sandsynligheden for at patogene mikroorganismer udvikler resistens overfor UPCOSH forsvindende lille, da dens virkningsmetoder på alle måder adskiller sig fra de medicinske måder at eliminere patogener på. Mikroberne skal undergå samtidige mutationer i enhver kritisk funktion inden for en generation for at kunne modstå sølvet, og dette ligger langt uden for sandsynlighedens rammer. [11]
(PDF-dokument)


Det sorte får, den hellige ko – og guldkalven ?

Når vi så betragter kendsgerningerne at NASA har bidraget så meget til denne teknologi, at WHO, universiteter og andre institutioner har bevist dens effektivitet i over 15 år og at læger er begyndt at udtale at vi har et bedre alternativ til vaccinernes hellige ko, må spørgsmålet vi sidder tilbage med nødvendigvis blive: Hvorfor bliver nyhederne om Uniform Picoscalar Concentrated Oligodynamic Silver Hydrosol og andre kovalente sølvhydrosoler censureret, mens flere og flere vacciner til stadighed bliver udbudt under mere eller mindre pres, alt imens vores børn bliver mere og mere syge?

Kunne det tænkes at forældre som er imod at give deres børn vacciner, ikke alene behøver at undgå dem fordi de er så risikable, men også fordi der er et alternativ som fjerner risiciene helt og aldeles?


Elders donationer

Elder, udvikleren af UPCOSH, er fondraiser for doneringen af Bionaid til invalide amerikanske veteraner gennem American Veterans Association. Et andet projekt Elder arbejder på er at donere Bionaid til nordamerikanske indianere og har allerede begyndt på en dialog med Lakotah Nation om at donere Bionaid. Der har også været donationer til Afrika, og det er der indtil videre kommet denne nyhedsrapport
(PDF-dokument) ud af, om den private branding af Elders produkt eksklusivt for Afrika (ikke efterligningen, the 'knock-off', solgt i USA af samme navn). UPCOSH vil blive tilgængeligt i Afrika gennem arrangementer med Phoenix Voyage og Zaya.

Elders donationerBurk Hale, Inc. har intentioner om at oplagre Bionaid over hele Amerika og er ved at udvikle et nyt flaskevand fra Bionaid koncentratet for at sætte en ny standard i flaskevand. Burk Hale, Inc. anfører at kvalitetsflaskevand med uendelig holdbarhed er nødvendigt på grund af at store mængder receptmedicin og andre forurenende stoffer finder vej til hanevandet og på grund af vandmangel mange steder på kloden.


Vaccinetilhængere og -producenter paralyseret af million-dollarpris

Elder har endda udlovet en $1.000.000 pris i guld til vaccinetilhængere
(PDF-dokument) som tør forsøge at bevise at vacciner og lægemidler er mere sikre og effektive end Bionaid og ZeoHeal, et andet historisk gennembrud som sikkert og effektivt fjerner dødelige restkoncentrater af vacciner og patogener som Bionaid har gjort det af med. Et highspin monatomisk chelat OG klatrat som også fjerner fluor, som et af de eneste i verden, og som er baseret på samme fraktal-præparerede gletsjervand som Bionaid. Udfordringen har været spredt ud over internettet i over 5 måneder nu, men vaccinetilhængerne har negligeret invitationen til de $1.000.000 i guld.

Publiceret alternativ.info: 16-02-2009


Relaterede Artikler:
Kondylomer - kønsvorter - HPV (se sidst i artiklen om kolloidt sølv)
  af Carsten Vagn-Hansen (læge og sundhedskonsulent)

Se også:
Hvad er Kolloidt sølv ? 

Externe Links: 
Bionaid
se iøvrigt henvisningslinks i artiklen 

Fotos & illustrationer:
© Copyright Claus Nicolae Nielsen


Home > Artikler > Teknologi brugt i rummet kan redde livet på Jorden
20-11-2021


Claus Nicolae Nielsen
Claus Nicolae Nielsen
er tidligere musiker og er uddannet på Musikvidenskabeligt Institut i København. Han har i mange år studeret helbredelse ad naturens vej igennem yoga og meditation, chi kung, lange studieture, bøger og Internettet.
Han har rejst og studeret yoga og meditation intensivt i Indien og rejst i og deltaget på studieture til Mexico, og er kendt for at snige sig ind i eller op på pyramider som han møder på sin vej.
I sin nylige status af nybagt far er han som alle andre blevet stillet over for vaccinationens problematik og dens alternativer. Med den stadigt voksende bevisbyrde imod vacciner og følgende retssager samt de alvorlige og tiltagende biologiske trusler verden i dag står overfor, mente han det var tide til at finde et seriøst alternativ.

Kontakt til forfatteren:
Send en E-mail 
Forfatterens hjemmeside 

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.