Denne side anvender Cookies, se Cookie samtykke.
Nyheds sektion:
Brobygningsprojekt mellem gynækologer og zoneterapeuter om blødningsforstyrrelser

14-08-2004, skrevet af Redaktionen

Arkiveret nyhed, bliver ej opdateret. Indhold og links kan være forældet.

  

Zoneterapeut Lone Victoria Schumann
   

Lange menstruationsintervaller og PCOS (Polycystisk Ovarie Syndrom). Nyere undersøgelser viser at et stigende antal personer i Danmark søger alternativ behandling. En del kvinder henvender sig angående gynækologiske problemer, bl.a. blødnings-uregelmæssigheder, hvilket mange zoneterapeuter har erfaring for. 

Fertilitetsklinikken Trianglen erfarer at patienter med PCO/PCOS har oplyst at zoneterapeutisk behandling har medført ændring i deres blødningsmønster. Dette stemmer overens med såvel projektets som andre zoneterapeuters erfaringer med behandling af kvinder med denne type blødningsforstyrrelser. Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ) har derfor indgået et samarbejde om et pilotprojekt med Fertilitetsklinikken Trianglen, Hellerup. 

Det skønnes, at mellem 7 og 10 % af alle kvinder i den frugtbare alder har såkaldt PCOS (poly cystisk ovarie syndrom). Ved poly cystisk ovarie Syndrom (PCOS) forstås en tilstand, hvor der findes flere follikler (ægblærer) i æggestokkene end sædvanligt (PCO) og hvor tilstanden følges af visse symptomer så som lange menstruationsintervaller og/eller tendens til øget behåring. Disse symptomer skyldes hovedsagelig en overproduktion af mandlige kønshormoner fra æggestokkene. Man antager at op mod hver 3. kvinde i den fertile alder har PCO og op mod hver 10. lider af PCOS. Både PCO og PCOS er en arvelig tilstand. 

Symptomerne er som oftest:

 1. Blødningsforstyrrelser, oftest med lange intervaller mellem menstruationerne (oligomenoré). Ved oligomenoré forstås menstruationsintervaller på mere end 32 dage. Men korte intervaller kan dog også forekomme. 
 2. Manglende ægløsning
 3. Barnløshedsproblemer 
 4. Tendens til akne og uønsket hårvækst (f.eks. ansigt, mave, indersiden af lårene)

Tillige ses en tæt sammenhæng mellem overvægt hos kvinder med PCOS og type 2 sukkersyge. PCOS er nu endelig blevet ensartet defineret i hele verden ved en konsensus konference i 2003. 

Man skal have 2 ud af 3 symptomer for at have PCOS:

 1. PCO – dvs mere end 12 follikler i mindst en æggestok eller ensartet forstørret æggestok
 2. Manglende menstruationer eller lange intervaller
 3. Tegn til øget hårvækst

Har man 2 ud af 3 symptomer har man PCOS.

Oftest udredes kvinder med PCO/PCOS hos gynækolog. Alt efter symptomer og afhængig af, om kvinden ønsker at opnå graviditet, kan PCO/PCOS behandles med en række forskellige medikamenter, såfremt det ønskes.

Effekten af zoneterapeutisk behandling på PCO/PCOS har aldrig været undersøgt med naturvidenskabelige metoder. Derfor tilbydes et mindre antal deltagere nu at indgå i et pilotprojekt, som har til formål at undersøge om zoneterapeutisk behandling kan påvirke kvinder med PCOS.

Virkningen af den zoneterapeutisk behandling vurderes udfra registrering af blødningsmønster, observation og måling af æggestokkenes funktion (ultralydsskanning og hormonværdier i blodprøver) samt livskvalitetsspørgeskema.

Projektet som foregår i øjeblikket omhandler et mindre antal normalvægtige kvinder mellem 20 og 38 år med PCOS og menstruationsintervaller mellem 33 og 90 dage.

Deltagerne skal desuden være raske, og ikke indtage medicin eller naturmedicin, som menes at influere på blødningsmønstret. Dette er nærmere beskrevet i deltagerinformationen. Det tilstræbes at deltagernes kost og motionsvaner holdes uændret, for at udgå vægt- og kostændringers indflydelse på resultatet af undersøgelsen. 

Zoneterapeutisk behandling

Efter gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning på Fertilitetsklinikken Trianglen, og såfremt deltageren opfylder projektets kriterier, kan zoneterapeutisk behandling påbegyndes. Behandlingerne foregår på én af tre FDZ- zoneterapi klinikker i Københavns-området. Der gives i alt 19 zoneterapeutiske behandlinger á 45 minutters varighed, fordelt på 6 måneder. En zoneterapeutisk behandling består af trykmassage af fodens reflekszoner. 

Efter ca. 3 måneders zoneterapeutisk behandling undersøges deltagerne på Fertilitetsklinikken Trianglen. Herefter behandles igen i ca. 3 måneder, hvorefter projektet afsluttes med gynækologisk undersøgelse, ultralydsskanning og blodprøvetagning. Blødningsmønstret registreres før og under behandlingsforløbet samt 3 måneder efter behandlingsophør. 

Der er ikke rapporteret bivirkninger til zoneterapi i Sundhedsstyrelsen, og behandlingen betragtes som ufarlig. Såfremt zoneterapeutisk behandling skulle vise sig at have en effekt på kvinder med PCO/PCOS, vil denne patientgruppe evt. få et alternativ til en eller flere af de konventionelle behandlingsmetoder. 
Projektdeltagere bliver undersøgt og er under lægelig observation hver 3. måned. Selve den gynækologiske undersøgelse samt prøvetagningen er identisk, med det som deltagerne ville være blevet tilbudt i et konventionelt behandlingsforløb, hvis de ikke havde deltaget i projektet. Dog undersøges deltagerne hyppigere på Fertilitetsklinikken Trianglen. 

Projektet er endvidere godkendt i De Videnskabsetiske Komiteér for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Økonomisk er projektet støttet af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, under Sundhedsministeriet (kr. 100.000). 

Interesserede deltagere kan rette henvendelse til følgende kontaktpersoner:

Klinikchef, speciallæge dr.med.
M.D. D.M. Sci 
Jørgen Grinsted
Fertilitetsklinikken Trianglen
Lundevangsvej 12
2900 Hellerup
Telefon 3940 7000
www.trianglen.dk 
www.ivftech.dk 

endvidere kan spørgsmål rettes til: 

Projektleder 
Zoneterapeut Lone Victoria Schumann
Bentzonsvej 9, kld. th.
2000 Frederiksberg
Telefon 3888 7000
www.fdz.dk 

Referencer:

 1.  S. Polycystic ovary syndrome. N. Engl. J. Med 1995;333:853-61.
 2. Givens JR, Familial polycystic ovarian desease, Edocrinol metab, Clin North Am 1988;17:771-83
 3. Hauge WM, Adams J, Reeders ST, Peto TE, Jacobs HS, Familial polycystic ovaries: a genetic desease ?, Clin Endocrinol 1988;29:593-605
 4. Kjøller M, Rasmussen NK, Sundhed og Sygelighed i Danmark 2000 & udviklingen siden 1987, Statens Institut for Folkesundhed, 2002.
 5. P.J. Analyse og Marketing Support 1994, Hvor mange bruger zoneterapi, FDZ 1999 (FDZ = Forenede danske Zoneterapeuter)
 6. Oleson T., Flocco W. Reflexology for PMS, Obstetrics & Gynecology no. 6 1993
 7. Eriksen L., FDZ Har zoneterapi effekt på uregelmæssig menstruation og/eller præmenstruelle problemer, Zoneterapeuten no. 7,9 1994
 8. Hansen L, Sietam K.,Eriksen L.,FDZ. Zoneterapeutisk behandling af præmenstruelt syndrom, PMS, Zoneterapeuten no. 2, 2002.
 9. Williamson J, White A, Hart A, Ernst E. Randomised controlled trial of reflexology for menopausal symptoms, Br.J Obstet Gynaecol 2002;109:1050-1055
 10. Eriksen L. Reflexology Research in europe – a survey 2000, RiEN & FDZ (RiEN = Reflexology in Europe Network) 
 11. Nicholson K. ”Snyde”-behandling er en dårlig løsning, Zoneterapeuten no. 5, 1996
 12. Irnich D., Behrens N., Molzen H., m.fl. Acupuncture compared with conventional massage and „sham” laser acupuncture for treatment of chroic neck pain, British Medical Journal no. 322 ,2001
 13. Eriksen L. Placebo – Et monster, Zoneterapeuten no. 8, 1996


ANDRE NYHEDS INDLÆG:

Se også: 
De seneste nyheder i overskrifter 
Nyhedsarkiv 


15-09-2014

KLIK HER FOR alternativinfo.dk HOME
alternativ.info
Nyheder 
  
  Nyhedsarkiv 
  Nyt i alternativinfo  
Vi modtager gerne pressemeddelelser.
Send dem helst som E-mail til redaktionen.

Du kan også benytte Arrangements kalenderen og Opslagstavlen til at formidle information.
ANNONCE

ANNONCE:

Følg os på Facebook 

Søg i alternativinfo:   

Home   |   Nyheder   |   Behandler index   |    Naturmedicin   |   Symptom skema
Adresse lister   |   Arrangementer   |   Artikler   |    Bøger   |   Debat Forum   |   Dyrebehandling
Guider   |   Leksikon   |   Net shopping   |   Links   |   Profil sider   |   Web-TV
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Søgning   |   Tilmelding til Index   |   Tilbage
Dette website er optimeret til Microsoft Internet Explorer og Google Chrome  -  skærm min. 800x600.
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2017,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
På sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies. Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice, Google og TradeDoubler bannerannoncer; fra statistik-tællerne SiteMeter og Chart; fra de sociale delings tjenester AddThis og Facebook; samt fra Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokerer for cookies, men visse service-applikationer vil ikke starte, du vil fx. ikke kunne anvende Facebook-kommentarer. Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og må ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.