Nyheds sektion:
Mobilmaster en tikkende bombe under den danske folkesundhed !


Der findes ingen lovgivning på området for placering af mobilmaster i Danmark.

Ved en rundspørge på Frederiksberg Rådhus i dag, kom det frem, at det blot er By- og Planudvalget, der tager stilling til placering af mobilmaster på Frederiksberg. Det drejer sig om de tekniske ting, såsom at tagkonstruktionen kan holde, og at det visuelt ser ok ud. Ingen forbehold omkring sundhedsrisiko overhovedet!

Professor Sianette Kwee, Institut for Medicinsk Biokemi, Århus Universitet, og i øvrigt den eneste, der forsker i strålingsfarer i forhold til den menneskelige sundhed i Danmark, siger direkte, at det burde forbydes at opsætte mobilmaster i tætbebyggede områder, da der en direkte og meget stor sundhedsrisiko - både på kort og langt sigt!

De nye 3G master, som mobiltelefonselskabet 3 er i gang med at opsætte overalt i Danmark, og hvor der nu sidder en på taget af ejendommen Howitzvej nr. 3 på Frederiksberg, er det rene vanvid at placere i tætbefolkede områder, udtaler Professor Sianette Kwee. Ejendommen modtager kr. 20.000,- om året for at have 3G mobilmasten siddende på taget. Det virker som om, at den lille andelsboligforening er blevet ført bag lyset af mobiltelefonselskabet, da man har undladt at informere om eventuelle sundhedsrisici. Herudover har ingen af de mange naboejendomme i boligblokken fået noget at vide om masten, førend vi opdagede at den var sat op. Det blev den i sidste uge (30).

3G master stråler 1.000 gange kraftigere (G står for GigaHertz) end den tidligere type, som stråler i MegaHertz. De er meget kraftige, fordi de både skal kunne sende tv, film, Internet og frekvensen er meget høj.

Der er ikke foretaget nogen som helst forsøg eller undersøgelse af disse nye typer 3G master og deres indflydelse på den menneskelige sundhed og trivsel - det er chokerende i et land som Danmark, hvor vi ellers vil have videnskabelig dokumentation for alt.

Professor Sianette Kwee udtaler, at hvis man har set den svenske tv-udsendelse "De strålende telefoner" (som i øvrigt genudsendes på DR2 den 6. august kl. 16.05), så vil man ikke være et sekund i tvivl om, hvilken tikkende bombe, der begynder at tikke hurtigere og hurtigere!

I Italien og Schweiz er man meget langt fremme omkring disse problematikker. I Sverige er der opstandelse omkring netop de selv samme 3G mobilmaster fra mobiltelefonselskabet 3. Russerne har forsket i dette lige siden krigens tid, og er meget langt fremme også, men i Danmark spreder man dem ukritisk rundt omkring i tætbefolkede områder og i landskabet i øvrigt.

Selv ved 1.000 gange lavere stråling end grænseværdierne, sker der rent faktisk skader, udtaler professor Sianette Kwee. Hun fortæller endvidere, at der foreligger meget dokumentation allerede, der fortæller, at det er meget sundhedsskadeligt med stråling fra mobilmaster.

Professor Sianette Kwee udtrykker, at man naturligvis ikke får kræft fra dag 1 - det akkumulerer over tid, men her og nu vil man få en dårlig livskvalitet. Det kan udmønte sig i, at man begynder at sove dårligt, føler sig konstant meget utilpas, manglende koncentrationsbesvær, kronisk træthed, psykiske forstyrrelser og nedsat immunforsvar med oftere sygdom til følge.

Hun understreger, at vi virkelig skal tænke os uhyggelig godt om nu, fordi det kommer til at blive et samfundsproblem med uoverskuelige konsekvenser. Vi skal tænke på vores børn - fremtidens bærere af vores samfund. Hvis vi allerede begynder at udsætte dem for den ekstra hårde stråling fra de bliver undfanget, så vil følgevirkningerne blive uden sammenligning med noget sygdomsbillede i dag!

Flere steder i landet kæmper forældregrupper og beboere for at få pillet mobilmaster ned. I Ramløse i Nordsjælland er en forældregruppe nærmest blevet tvunget ud i, at de selv må betale for at få fjernet masten, som er placeret midt i skolegården på Ramløse skole. Hverken Helsinge Kommune eller telefonselskabet vil tage ansvar eller gøre noget derved. Se mere om Ramløse sagen på www.mobilmaster.dk

Tilsvarende sager kører i øjeblikket i Fredensborg og i Asserbo på en efterskole, sidstnævnte har været i DR Nyhederne i forrige uge.

Det kan virke som om, at noget er helt galt i vores samfund. Vi bruger i forvejen store ressourcer på sundhedsvæsenet, og udgifterne dertil stiger år for år. Det danske samfund kan ikke bære at løbe så stor en risiko, som det er ukritisk at sprede tusindvis af nye mobilmaster over hele landet - mobilmaster som stråler 1.000 gange stærkere end den tidligere generation.

Ignorerer vi denne tikkende bombe fortsat, vil samfundet udsætte samtlige sine borgere for en direkte og modbydelig sundhedsfare, som vil komme tilbage som en boomerang - blot 1.000 gange stærkere!

Ingen vil stå til ansvar for, når skaderne melder sig, hvilket de i øvrigt allerede gør, fordi flere og flere mennesker bliver el-overfølsomme i dette land. Mennesker, der ikke kan holde ud at være noget som helst sted, pga. de påvirkes stærkt af alle former for stråling og elektromagnetiske felter, som alle elektriske apparater udsender. 

Stress stiger konstant i dagens Danmark, og stress er første skridt på vejen mod sygdom. Der er en direkte sammenhæng mellem stråling og en stresset organisme, som nemmere bukker under for stressende situationer og pres. Vi oplever i dag et sygdomsbillede i Danmark, der er skræmmende. Sygemeldinger anslås at koste det danske samfund kr. 26 milliarder om året. Herudover kan man så spørge sig selv, hvad det koster, når mennesker er utilpasse og halvsløje konstant, som følge af strålingen - det kan man kun gisne om!

Noget må der gøres, og det skal gå stærkt! For hver dag der går bliver der sat flere livsfarlige mobilmaster op i alle byer og overalt i landskabet. 

Hvis vi ikke vil tænke i sundhed frem for økonomi, som ofte er tilfældet i dagens samfund, så skal vi måske lige vende den en gang til, fordi det kommer til at koste os mange flere penge, end der vil kunne indtjenes på at opsætte disse mange og farlige master. Vi skal tænke i langt større perspektiver og generationer frem. Det er ikke bare os, det gælder! Det er vores børn, børnebørn, osv. i det uendelige. Vi har allerede misbrugt jorden rigeligt og udsat os selv for mange ting, hvilket vores sygdomsbillede i den vestlige verden vidner om - nu er det på tide, at vi sadler om.

Denne skov af mobilmaster skal tages alvorligt - det er en bombe, der vil komme til at springe det danske sundhedsbudget, hvis vi ikke stopper op nu, og får dem fjernet fra alle de områder, som er allermest udsatte!

Det drejer sig om den danske folkesundhed, som i forvejen er stærkt dalende - der er ingen grund til at "speede" den yderligere op!

LOVGIVNING ER NØDVENDIG NU! Det er tankevækkende, når vi har en kompetence som professor Sianette Kwee i landet, at ingen tager forskningsresultaterne alvorligt!

Den voksende og skadelige stråling og konsekvenserne herved løser vi ikke ved at ignorere dem. Lad der ikke gå så lang tid som med tobaksindustrien, før man indrømmer, at det er sundhedsskadeligt - det er der allerede masser af dokumentation for, udtrykte professor Sianette Kwee utvetydigt.

"The largest human biological experiment ever. So has the voluntary exposure of the brain to microwaves from handheld mobile phones by one fourth of the world's population been called. (Salford et al.2001)"

Citat fra: "Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones"
Corresponding author, Leif G. Salford, Dept. of Neurosurgery, Lund University Hospital, Sweden. Find hele rapporten via enten wwww.emf.dk eller www.feltfri.dk 


Se mere om stråling på:
http://www.emf.dk 

http://www.feltfri.dk 

http://www.mobilmaster.dk 

http://www.el-allergi.dk 

http://www.elektrosmognews.de 

http://www.bioelectromagnetics.org 

http://www.who.int/peh-emf/en/ 


Relaterede nyheder og debat: 
10-06-2013 Videnskab.dk: Efter karseforsøget: Er stråling fra mobiler og routere farlig?

04-06-2013 Videnskab.dk: Mindre sandsynligt, at mobiltelefoner giver sundhedsskader

16-05-2013 DR-online: Forsøg med karse i 9. klasse vækker international opsig

14-02-2012 DR-online: Svulstrisiko ved mobiltelefoner er afkræftet
28-10-2011 Ingeniøren: WHO-ekspert kalder dansk kræftstudie af mobilstråling 'fejlagtig'

20-10-2011 DR-online: Mobiltelefoner giver ikke kræft i hjernen

04-08-2003 (hjh)
Opdateret med link og faktaboks, 29-10-2011
Foto: © 2003, alternativinfo.dk/pm


ANDRE NYHEDS INDLÆG:

Se også: 
De seneste nyheder i overskrifter 
Nyhedsarkiv 


 

27-07-2015

KLIK HER FOR alternativinfo.dk HOME
alternativ.info
Nyheder 
  
  Nyhedsarkiv 
  Nyt i alternativinfo  
Vi modtager gerne pressemeddelelser.
Send dem helst som E-mail til redaktionen.

Du kan også benytte Arrangements kalenderen og Opslagstavlen til at formidle information.
ANNONCE
Sundhedsstyrelsens råd til at undgå mobilstråling 

Bruge håndfri funktion med øreprop eller hovedtelefonsæt (head-set), hvorved hjernen udsættes for en lavere effekt, fordi mobiltelefonen ikke holdes ind mod øret.

Anvende SMS-beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon. Ved brug af SMS-beskeder holder man mobiltelefonen længere væk fra kroppen, hvorved påvirkningen bliver mindre. 

Begrænse telefonsamtalens længde / Bruge mobiltelefonen til korte samtaler. 

Lade være med at presse mobiltelefonen mod øret. Ved at holde den lidt væk fra hovedet begrænser man mængden af de radiobølger, der optages i kroppen og omsættes til varme. 

Undersøge mobiltelefonens SAR-værdi. Jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt vil man normalt blive påvirket af. 

Kun benytte mobiltelefonen på den måde, som producenten foreskriver i vejledningen. Lad fx være med at berøre antennen eller skygge for antennen med hånden under brugen. 
Begrænse samtaler i mobiltelefon i områder med dårlige antenneforhold - check dette på telefonens display. 

Begrænse samtaler, mens man er under transport, da mobiltelefonen kortvarigt øger effekten til maksimum hver gang den søger ny antenne. 

I biler sørge for tilslutning til udvendig antenne af en håndfri bilinstallation, hvis mobiltelefon skal anvendes under kørslen . 

ANNONCE:

Næste aktuelle arrangement (se alle):

Følg os på Facebook 

Søg i alternativinfo:   

Home   |   Nyheder   |   Behandler index   |    Naturmedicin   |   Symptom skema
Adresse lister   |   Arrangementer   |   Artikler   |    Bøger   |   Debat Forum   |   Dyrebehandling
Guider   |   Leksikon   |   Net shopping   |   Links   |   Profil sider   |   Web-TV
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Søgning   |   Tilmelding til Index   |   Tilbage
Dette website er optimeret til Microsoft Internet Explorer og Google Chrome  -  skærm min. 800x600.
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2015,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
På sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies. Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice, Google og TradeDoubler bannerannoncer; fra statistik-tællerne SiteMeter og Chart; fra de sociale delings tjenester AddThis og Facebook; samt fra Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokerer for cookies, men visse service-applikationer vil ikke starte, du vil fx. ikke kunne anvende Facebook-kommentarer. Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og må ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.