Nyheds sektion:
Helbredelse ad åndelig vej - nøglen til morgendagens helbredelse ?


Læger og heilpraktikere fra 50 lande slutter sig sammen om at dokumentere helbredelser videnskabeligt.

Ånden hersker over materien. Er det kun et ordsprog fra gammel tid, en ønskedrøm, eller er det realiserbart? Som ved så meget andet kommer det an på betragterens synsvinkel. For nogle styrer den moderne lægevidenskab på mange områder mod afgrunden, for andre er det kun et spørgsmål om økonomisk udstyr og nødvendige forskning, som f.eks. genteknik, for at kunne besejre sygdommene. Mange læger er imidlertid blevet rådløse. I mange år er de ofte stødt på grænsen for det lægeligt mulige. Troen på at helbredelsen skulle ligge i den grænseløse forskning, er gledet dem af hænde. Deres kald, at redde og beskytte liv, som Hippokrates ed beskriver i smukke ord, kan de næppe mere registrere, det begrænser sig ofte blot til opmuntrende ord og en recept på noget medicin.

Systemet skranter

Naturlæger og heilpraktikere tør endnu ikke rigtig gøre deres indflydelse gældende. Men nye måder at tænke på griber mere og mere om sig. Man tror ikke længere på, at anvendelsen af flere penge er ensbetydende med mere sundhed. 

Krop og sjæl er ét

Når man som patient har fået beskeden, at man er uhelbredeligt syg, tænker måske: Der må vel være andet end "uhelbredeligt". Men hvad? Også læger søger efter udveje for virkelig at kunne hjælpe deres patienter, men i deres uddannelse har de næppe kunnet lære noget om alternativet til lægevidenskaben. Måske har de hørt i en forelæsning hørt noget om "Vis vitalis", livskraften. Det er for vore dages moderne læge blevet et relikvie fra forsvundne århundreder. Dets eksistens hører ikke med til undervisningsstoffet for den nutidige, vordende læge. Han har for det meste ikke mere nogen adgang til livskraften, og kender ikke mere dens love. "Sand videnskab og sand religion er ét", sagde en stor tænker engang. Mennesket kan ikke adskilles i krop og sjæl, disse er dybt forbundne med hinanden. Betydningen af menneskets sjælelige indstilling for kroppens sundhed bliver hele tiden tydeligere gennem psykosomatik, og gennem erkendelsen af en ny underafdeling af lægevidenskaben, psykoneuroimmunologi. Alligevel bliver disse fundamentale sammenhænge alt for ofte nedvurderede, og patienter bliver forskrækkede og ængstelige over diagnoser og ildevarslende profetier i sygdomsforløbet. 

Hvordan alt begyndte - en læges beretning

Matthias Kamp (38), læge fra Hamburg, interesserede sig i slutningen af 80-erne for alternative helbredelsesmuligheder, så han beskæftigede sig med emnet om åndelig helbredelse. Ved et møde i Bruno Gröning-Vennekredsen lærte han, hvordan man kunne optage en kraft, som skulle være den "guddommelige kraft". Han mærkede dog snart, at det der falder børn let, i begyndelsen voldte de største vanskeligheder for ham som en intellektuel præget voksen. Efterhånden som han forstod at denne kraft, som man ikke kunne se og tage fat om, ikke kunne forstås med forstanden, men kun gennem følelserne, gennem hjertet. Da han blev klar over denne kendsgerning, kunne også han mærke livskraften. En behagelig stærk strøm, en kriblen i hele kroppen, blev lidt efter lidt mærkbar. En følelse af styrkelse og lykke.

Det kan ikke forklares med forstanden

Bruno Gröning, der i 50-erne blev kendt i Tyskland gennem forbløffende helbredelser under sine foredrag, kaldte denne kraft, som kunne bringe hjælp og helbredelse til mennesker, for "guddommelig kraft" eller "helbredende strøm". Den er til overflod tilgængelig for ethvert menneske, man må blot lære at åbne sig for den igen. Man kan ikke se eller tage fat om den, men den kan fornemmes med følelserne. Bruno Gröning ville ikke betragtes som helbreder, men lagde konstant vægt på at intet menneske kan helbrede. "Gud er den største læge", et menneske kan kun være formidler af kraften, der bevirker helbredelsen”, sagde han.

Opbygningen af en lægegruppe

Overbevist gennem den personlige oplevelse gennemgik Matthias Kamp sammen med en kollega de helbredelser, der blev berettet om i vennekredsen. Sammen med flere læger og andre indenfor sundheds-sektoren blev den Medicinsk-
Videnskabelige Faggruppe (MWF) indenfor vennekredsen grundlagt i 1992. I mellemtiden har over 5000 ansatte indenfor sundhedssektoren tilsluttet sig denne lægegruppe, deriblandt mange hundrede læger. Ved 400 foredrag i over 60 lande beretter disse frivilligt og gratis arbejdende læger og heilpraktikere om deres erfaringer med ”helbredelse ad åndelig vej” gennem Bruno Grönings lære. Efterhånden hører Bruno Gröning-Vennekredsen til blandt den største organisation i hele verden for helbredelse ad åndelig vej. Lægerne i MWF er ikke kun aktive med internationale foredrag. Den anden store opgave består i registrering, kontrol, lægelig dokumentation og videnskabelig analyse af de helbredelser, som sker i vennekredsen verden over. 

Den systematiske registrering af succesberetningerne

Den skriftlige registrering af helbredelserne i form af de såkaldte succesberetninger, er et uundværligt grundlag for hele arbejdet i MWF og grundstenen for hele organisationen. Det er en speciel opgave at give et menneske, der efter årtiers kronisk sygdom og mange forgæves forsøg på helbredelse har resigneret, tillid og troen på helbredelse igen. Værdien af troen i mennesket bliver ofte undervurderet. Det er uansvarligt, selv ved alvorlige sygdomme, at fratage patienten ethvert håb. Der er intet, der lammer den helbredende krafts virkning, som hvis et menneske opgiver sig selv. Man bør hverken nægte eller love mulighed for helbredelse. Det er hele tiden kun et "måske". En statistisk angivelse over sandsynligheden for helbredelse er selvfølgelig ikke mulig, da sådanne undersøgelser ikke kan gennemføres. Mange spontanhelbredelser er påvist, mens mange mennesker må vente uger eller måneder. Hos den ene forsvinder en sygdom straks, hos en anden efter år, og andre igen bliver ikke helbredte. Helbredelse er mere end indvirkningen af en energi. Selv om den videnskabelige efterforskning er vigtig i beretningerne, så er det afgørende spørgsmål hvorfor helbredelserne sker, eller hvorfor ikke, kun tilgængelig for en spirituel, intuitiv, højere erkendelse. Helbredelsens gave ligger i hænderne på livets giver. 

Guds virke dokumenteres

Succesberetningerne optages efter samme model som den kliniske anamnese, med detaljeret beskrivelse af tilstanden før optagelsen af den helbredende strøm gennem Bruno Grönings lære, og forløbet af helbredelsen. Den registrerede beretning bliver indholdsmæssigt kontrolleret fra lægelig side. 

Helbredelsens lovmæssighed

Bruno Gröning henviste hele tiden til, at virkningen af den helbredende kraft også er lovmæssigt bestemt. Der kan således optræde reaktioner, der ser ud som en forværring af de aktuelle sygdomssymptomer. Han talte om en renselses- eller omstillingsproces, som han kaldte "reguleringer". Netop disse reaktioner, der tydeligt dokumenterer en højere krafts virke, bliver ved optagelsen af succesberetningerne særligt indgående beskrevet. Interessant nok kendte også Paracelsus, den store læge ved begyndelsen af den nye tid, også til denne renselsesproces som et tegn på helbredelsen: "Den der vil være rask, må ikke tro at det kan ske uden smerter (...) og ligesom vi skal tjene vort brød i vort ansigts sved, er det også her: gennem sved og smerte helbredes vi for sygdom."
I homøopatien kender man ligeledes til en "begyndelsesforværring", som ofte går forud for helbredelsen. Helbredelse ad åndelig vej, som sker for et stort antal mennesker i Bruno Gröning-Vennekredsen, har intet med mystik at gøre. Der er intet hemmelighedsfuldt, der er ikke tale om mirakler. Konkret sker der det, at mennesket igen opnår forbindelse til en kraft, som hele tiden var og er tilgængeligt for enhver, men som mennesket bare havde glemt. 

Mange af de dokumenterede succesberetninger er opført i alfabetisk orden på Internet www.bruno-groening.org/dansk 

Læger fra MWF holder også gratis foredrag i Danmark. 

Foredragets indhold

Som et led i en international foredragsrække informerer læger, naturlæger og psykologer fra den Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe (MWF) om helbredelse ad åndelig vej gennem Bruno Grönings lære (1906-1959).

Medicinsk dokumenterede helbredelser bliver præsenteret og forklaret på en let og forståelig måde. 

Tidligere patienter beretter, hvorledes de er blevet helbredt for organiske og mentale sygdomme, som i mange tilfælde var erklæret for ”uhelbredelige” fra lægelig side. 

I løbet af foredraget får tilhørerne mulighed for på enkel og naturlig måde selv at opleve den helbredende livsstrøm. 

Målet er at hjælpe syge og nødlidende mennesker gennem viden om helbredelse ad åndelig vej. Foredragsholderne fra MWF videregiver deres erfaringer vederlagsfrit gennem regelmæssige foredrag på internationalt niveau. 

Mere information: www.bruno-groening.org/dansk 

03-09-2003 (hjh)
Foto: Corel Corp. (Canada), gengivet ifg. licensaftale
Bruno Groening (1906 - 1959), © bruno-groening.org.


ANDRE NYHEDS INDLÆG:

Se også: 
De seneste nyheder i overskrifter 
Nyhedsarkiv 


 

27-07-2015

KLIK HER FOR alternativinfo.dk HOME
alternativ.info
Nyheder 
  
  Nyhedsarkiv 
  Nyt i alternativinfo  
Vi modtager gerne pressemeddelelser.
Send dem helst som E-mail til redaktionen.

Du kan også benytte Arrangements kalenderen og Opslagstavlen til at formidle information.
ANNONCE

ANNONCE:

Næste aktuelle arrangement (se alle):

Følg os på Facebook 

Søg i alternativinfo:   

Home   |   Nyheder   |   Behandler index   |    Naturmedicin   |   Symptom skema
Adresse lister   |   Arrangementer   |   Artikler   |    Bøger   |   Debat Forum   |   Dyrebehandling
Guider   |   Leksikon   |   Net shopping   |   Links   |   Profil sider   |   Web-TV
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Søgning   |   Tilmelding til Index   |   Tilbage
Dette website er optimeret til Microsoft Internet Explorer og Google Chrome  -  skærm min. 800x600.
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2015,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
På sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies. Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice, Google og TradeDoubler bannerannoncer; fra statistik-tællerne SiteMeter og Chart; fra de sociale delings tjenester AddThis og Facebook; samt fra Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokerer for cookies, men visse service-applikationer vil ikke starte, du vil fx. ikke kunne anvende Facebook-kommentarer. Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og må ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.