Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

Hvad er Hjemmefødsel ?

Af HENNY JENSEN, jordemoder

En hjemmefødsel foregår oftest, som navnet antyder, i den fødende kvindes hjem, men den kan også foregå i et sommerhus eller et andet sted som kvinden/parret har valgt.

Ved første besøg hos egen læge skal alle gravide ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinier vælge fødested, og i den forbindelse informeres om muligheden for at føde hjemme. Mange kvinder får ikke at vide, at de kan vælge hjemmefødsel frem for fødsel på hospital og de orienteres dermed ikke om muligheden fra start.

Alle raske kvinder med en forventet normal graviditet og fødsel, med et barn i hovedstilling til terminen og som går spontant i fødsel, kan føde hjemme. En hjemmefødsel er et bevidst valg fortaget i graviditeten og aftalt med egen læge og jordemoderen. Jordemoderen afgør løbende i samarbejde med lægen gennem hele graviditeten, hvorvidt det fortsat er forsvarligt, at kvinden føder hjemme.

10-15 % af alle gravide kvinder i Danmark overvejer at føde hjemme, men mange opgiver tanken pga. modstand fra fædre, pårørende, læger og jordemødre. I Holland føder mere end 30 % hjemme.
Kun 1-2 % føder hjemme i Danmark på trods af at adskillige undersøgelser af nyere dato peger på, at for sunde kvinder med ukomplicerede graviditeter er hjemmefødsel lige så sikkert som hospitalsfødsel. Disse undersøgelser bygger bl.a. på statistiske data i forhold til dødelighed, infektionsrisiko og Apgar-score (et pointsystem til vurdering af nyfødtes almentilstand).


Hvorfor føde hjemme

Der er mange forskellige grunde til at vælge hjemmefødsel. Mange mener ganske enkelt, at en almindelig, sund livs begivenhed som en ukompliceret fødsel bør finde sted i trygge, rolige og vante omgivelser. Andre ønsker helt konkret at fravælge hospitalets rutiner og medicinske tilbud.

Når man vælger hjemmefødsel påtager man sig bevidst et ansvar for sin fødsel, sig selv og sit ufødte barn. Dette giver mange kvinder en følelse af personlig kontrol med situationen. Fødslen bliver på deres præmisser og dermed deres egen. De kan bedre give sig hen til fødselsarbejdet og føder derfor hurtigere.

I hjemmet er jordemoderen gæst - på hospitalet er det omvendt, her er det kvinden/parret som er gæst. Dette har en væsentlig betydning for en del kvinder (og mænd). Som udgangspunkt føler de fleste sig mere trygge i egne omgivelser og har derved lettere ved at fokusere på selve fødslen, samtidig med at den nødvendige faglige bistand er til stede i kraft af jordemoderen. Mange mænd oplever, at der er bedre plads til dem når fødslen foregår i hjemmet, f.eks. når der ind i mellem ikke lige er brug for dem – så er de stadig på hjemmebane og ikke bare henvist til en stol i et hjørne.

Efter fødslen forbliver familien samlet og kan glæde sig sammen over det nye vidunder. Dermed kan en hjemmefødsel også få betydning for den nye familiedannelse. Ved en fødsel sættes der ikke alene et barn i verden, men samtidig fødes også en ny familie, en mor, en far og evt. søskende. Denne proces har for nogle familier langt bedre vilkår når den påbegyndes i hjemme i umiddelbart forlængelse af fødslen, fordi her oftest er mere roligt og alle føler sig i sagens natur mere hjemme.


Forudsætningen for en god fødsel er tryghed 

Det bedste udgangspunkt for den uforudsigelige oplevelse, som en fødsel er, er at kvinden har en positiv opfattelse/forventning til sin egen krop og tillid til sin evne til at føde.

Tryghed er et nøgleord for alle fødsler. Når kvinden føler sig tryg kan fødslen nemmere komme rigtig i gang og forløbe normalt. En tryg følelse får kroppen til at slappe af, så veerne bedre kan arbejde og derved åbne livmodermunden. Utryghed og stress kan bevirke at kroppen udskiller stresshormoner som virker hæmmende på veerne, dette kan medføre at veerne føles mere pinagtige og smertefulde og fødslen kan have svært ved at kommer rigtig i gang og trække ud.

For nogle kvinder /par giver det en følelse af tryghed at kunne tage på hospitalet og føde. Men forledes kvinden til at tro, at det er farligt at føde/blive født, og at hun gør bedst i at overlade ansvaret for fødslen til teknikken og lægerne for at opnå den bedste sikkerhed, kan det være vanskeligt for kvinden at overgive sig til kroppens arbejde, og behovet for medicinsk smertelindring og vestimulering øges. For andre kvinder/par er det utrygt eller direkte angstfremkaldende, at komme på hospitalet og at give ansvaret fra sig, og for dem vil hjemmefødsel være det oplagte valg.


Hospitals- eller privatpraktiserende jordemoder

Få kvinder vælger hjemmefødsel. De færreste er overhovedet bekendt med muligheden for at vælge at blive fulgt af en og samme jordemoder gennem hele graviditeten, fødslen og barslen.

Varetages hjemmefødslen af en hospitalsjordemoder tilbydes et af graviditetsbesøgene af konsultationsjordemoderen i hjemmet når kvinden er ca. i 37. graviditets uge, resten foregår i jordemoderkonsultationen enten på hospitalet eller et mindre lokalt sted. Når kvinden er i fødsel, tilkalder hun en af de jordemødre som har vagt, det er sjældent en jordemoder som hun har mødt før. Enkelte hospitaler har startet en forsøgsordning med to jordemødre som arbejder sammen om en gruppe kvinder, på den måde lærer kvinden de to jordemødre at kende før fødslen og kvinden/parret får der ved en jordemoder som hun kender/ har mødt nogle gange. Almindeligvis tilbydes et barselsbesøg efter fødslen, forudsat at der ikke er for travlt på fødeafdelingen. 

En privatpraktiserende jordemoder foretager alle graviditets konsultationerne i hjemmet, her lære kvinden/parret og jordemoderen hinanden at kende. Når fødslen starter, ringer kvinden til jordemoderen og de aftaler hvornår jordemoderen skal komme. I barselsdagene har kvinden hyppig kontakt med jordemoderen og får besøg flere gange alt efter kvinden/parrets behov.
At vælge sin egen jordemoder og ikke risikere vagtskifte midt i fødslen er et privilegium som kun de færreste kvinder i Danmark kender til.
I nogle amter betaler amtet den privatpraktiserende jordemoder, andre steder må kvinden selv betale jordemoderen.


At forberede sig til en fødsel er for de fleste fokuseret omkring at forstå hvordan fødslen fysiologisk forløber - at forstå fødselsteknologien. Dette forleder mange til at tro at de forstår fødslen, men det magiske ved en fødsel kan ikke forstås med hovedet, man kan ikke føde med hovedet. Det er kroppen der føder og den skal have lov til at arbejde i sit eget tempo i trygge og rolig omgivelser. Kvinden skal støttes i at følge kroppen og lade den arbejde uden at kontrollere, stoppe eller forcere. Dette gøres nemmest når kvinden og jordemoderen kender hinanden.

Publiceret alternativinfo: 09-12-2006


Interessante links: 
Kvinder vil selv bestemme, hvordan de føder
 (Kristeligt Dagblad 27-09-2012)


Home > Artikler > Hvad er hjemmefødsel
14-12-2021Henny Jensen
er født i 1958 ved en hjemmefødsel og fødte i 1985 selv sin datter hjemme.
Hun blev uddannet Jordemoder i 2001 og har siden arbejdet på fødeafdelinger på Rigshospitalet, Gentofte og Holbæk samt vikarieret i Vestsjællands Hjemmefødselsordning. I 2003 afsluttede hun en 3-årig akupunktur uddannelse på Skolen for Akupunktur og Kinesisk medicin, og året efter en 1-årig overbygning for Jordemødre i Obstetrisk Akupunktur. Henny Jensen er desuden uddannet Healingsmassør og Zoneterapeut, og har siden 1983 år beskæftiget sig med massage, zoneterapi, plante- og naturmedicin, meditation og personlig udvikling m.m.
I 2006 er hun begyndt som privatpraktiserende hjemmejordemoder i Region Hovedstanden.

Forfatterens hjemmeside 

Annonce

 

Følg os pĂĄ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PĂĄ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold pĂĄ link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mĂĄ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette mĂĄ du: Linke til alle sider pĂĄ alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette mĂĄ du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.