Alternativinfo er ved at skifte layout, hvorfor siderne kan vises forskelligt, og der kan forekomme forstyrrelser i driften.

 

 
Dette er en ældre artikel, som ikke holdes opdateret.

godkendt.gif (872 bytes)

Calmigen
DHC A/S

Af HELLE JOAN HANSEN

 

Virkning:
modløshed, nedtrykthed og tristhed

Calmigen indeholder lægeplanten prikbladet Perikum, Hypercum Perforatum, som har vist en dokumenteret virkning gennem 10 års forskning mod tristhed, modløshed og nedtrykthed. Planterne er hele tiden under streng kontrol for indhold af mikroorganismer, tungmetaller og pesticider.

Calmigen ekstraktet er dobbeltstandardiseret, hvilket vil sige at hver Calmigen tablet indeholder 150 mg ekstrakt, der er standardiseret til 450 µg totalhypericin, som er et vigtigt medicinsk stof i den prikbladede Perikum og man kan derfor være sikker på at få et ensartet produkt. Til at fremstille Calmigen bruges kun den blomstrende del af lægeplanten, hvis egenskaber og kompleksitet man ikke kan efterligne kemisk. 

Selvom der kan være mange årsager til lettere depressive tilstande, så er der en markant stigning i antallet af mennesker, der oplever denne tilstand. Mange bliver også påvirket af den mørke årstid pga. det manglende lys fra solen. Virkningen af Calmigen indtræder i løbet af ca. 2 uger.

Lægemiddelstyrelsens oplysninger:

Præparatnavn:
Calmigen

Indholdsstoffer:
1 tablet indeholder:
Ekstrakt af prikbladet perikum 150 mg, standardiseret til et indhold på 450 mikrogram totalhypericin.

Indikationer:
Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed.

Naturlægemiddel med markedsføringstilladelse
nr. 6153694.

Forbehold:
Lægemiddelstyrelsen advarer mod brug af produkter indeholdende Perikum samtidig med indtagelse af visse andre lægemidler, da Perikum kan nedsætte virkningen af disse. Man bør generelt undgå indtagelse af Naturlægemidler indeholdende Perikum, samtidig med andre lægemidler.
(Red.)

Dansk distributør:

DHC A/S, (Dansk Helsemiddel Center)
Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse
Tel: 46 49 86 76,  
Fax: 46 49 86 16

Producentens oplysninger:

Dosering: Voksne: 2 tabletter 1 gang daglig. Doseringen kan øges til 4 tabletter daglig. Bør ikke anvendes til børn under 
12 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis der ikke opnås effekt indenfor 4-6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte.

Interaktioner: I enkelte tilfælde er rapporteret om nedsat virkning af koagulationshæmmende stoffer af kumarintypen 
(warfarin, phenprocoumon) ved samtidig indtagelse af perikumpræparater. Samtidig indtagelse af præparaterne bør 
derfor ikke påbegyndes eller afsluttes uden samråd med læge.

I enkelte tilfælde er rapporteret om reduceret effekt af cyclosporin, teofyllin, indinavir, hormoner, digoxin og tricykliske 
antidepressiva ved samtidig indtagelse af perikumpræparater. Præparaterne bør derfor ikke indtages samtidig uden 
samråd med læge.

Effekten af samtidig indtagelse af perikumpræparater og andre lægemidler er ikke undersøgt. Perikumpræparater synes 
at kunne øge omdannelsen af visse andre lægemidler, der metaboliseres i leveren og bør derfor generelt ikke indtages 
samtidig med sådanne lægemidler uden samråd med læge.
Bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der har fotosensibilitet som bivirkning, f.eks. chinin,
tetracyklin, thiazid-diuretika og methoxalen.

Kan muligvis forstærke virkningen af visse typer antidepressiva.

Graviditet og amning: Ingen oplysninger om skadevirkninger, men som for andre lægemidler bør præparatet ikke 
anvendes under graviditet og i ammeperioden. 

Trafikfarlighed: Ingen mærkning.

Bivirkninger: Lysoverfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hos 
personer med lys hud. Mavesmerter er rapporteret i enkelte tilfælde.

Overdosering: Ingen kendte.

Producentens vejl. priser:

Calmigen 300, 60 tabletter, dumadåse, 121,-
Calmigen 300, 120 tabletter, dumadåse, 198,-

Home > Naturmedicin > Calmigen
27-12-2021

Ikoner øverst på siden:


Naturlægemiddel med
Lægemiddelstyrelsens
markedsføringstilladelse

Homøopatisk naturmedicin


Kosttilskud

Stærkt Vitaminpræparat

Økologisk 

Annonce

 

Følg os pÃ¥ Facebook 

Home   |   Nyheder  |   Artikler   |   Guider   |   Leksikon
Information om alternativinfo    |   Sideoversigt   |   Tilbage
www.alternativ.info   |   E-mail til redaktionen   |   Design   &  Webmaster :  © 1999-2021,  PMP Group.   ISSN: 1901-7022
Dette website tilhører PMP Group Asia Co. Ltd., Suratthani 84330, Thailand.
Indholdet på dette website er alene vejledende og må ikke erstatte fagkyndig rådgivning eller lægelig behandling af sygdom.
alternativinfo er alene en uafhængig informations portal, der hverken markedsfører eller sælger de omtalte produkter eller behandlinger, hvorfor alternativinfo IKKE under nogen form anbefaler et bestemt produkt eller en bestemt behandling. Medtagne oplysninger om naturlægemidler, kosttilskud og vitaminpræparater samt naturlig hudpleje og kosmetik er repræsentativt, redaktionelt udvalgt og de er derfor ikke en annoncering af et bestemt produkt.
PÃ¥ sitet kan forekomme information, hvorom der IKKE forefindes videnskabelig dokumentation.
Modtagne indlæg og oplysninger videregives uden ansvar og udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.
Alternativinfo er uden ansvar for indhold på link-forbundne sider.
Cookie samtykke: Ved fortsat brug af sitet, accepteres følgende cookie-betingelser. Alternativinfo indsamler ingen personlige oplysninger, men vore web-servere sender automatisk session-HTTP-cookies, også kaldt "nødvendige cookies". Tredjepart-cookies forekommer fra Adservice delingskanpper og Google annoncer. Endvidere fra den sociale delings tjenester AddThis samt Google til optimering af søge-funktioner. Alternativinfo fungerer, selv om din browser blokkerer for cookies, men visse service-applikationer vil muligvis ikke starte Læs mere om cookies her.
Copyright © :  Index, artikler, fotos, grafik, layout og mediaklip tilhører respektive ejere og mÃ¥ ikke reproduceres uden tilladelse.
Det er tilladt, at udprinte websider i sin helhed til alene undervisning og privat brug.
Dette må du: Linke til alle sider på alternativinfo, evt. med et kort referat eller omtale af siden du linker til.
Dette må du IKKE: Gengive indhold fra sitet (websider, artikler, grafik, videoklip), hverken som uddrag eller i sin helhed.